ZÁPISY ZO ZASADNUTÍ

SK | ENInformácia AK:

Akreditačná komisia v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje na svojom webovom sídle počnúc zápisom zo 70. zasadnutia AK okrem doterajších vyjadrení Akreditačnej komisie aj hodnotiacu správu vypracovanú pracovnou skupinou Akreditačnej komisie a stanovisko (vyjadrenie) žiadateľa k jej obsahu, v súlade s jeho novelou č. 455/2012 Z. z. Dokument PDF

Zápisnica č. 114 (6.11.2019 - 7.11.2019, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 27.11.2019
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.114.1.4 a,b
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.114.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.114.3.1 a,b - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.114.4.1 a,b,c,d - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. pozastaviť právo resp. priznať právo s časovým obmedzením, resp. do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Dokument PDF Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.114.4.2 - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR resp. zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej akreditácie resp. priznať právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k bodu 6 Dokument PDF
Zápisnica č. 113 (18.9.2019, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 7.10.2019
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.113.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.113.3.1 a,b - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.113.4.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. pozastaviť právo resp. priznať právo s časovým obmedzením, resp. do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.113.4.2 - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR resp. zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej akreditácie resp. priznať právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Zápisnica č. 112 (21.8.2019, Bratislava, mimoriadne zasadnutie AK).
Dátum zverejnenia: 11.9.2019
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.112.2.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.112.3.1 a,b,c - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.112.4.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. pozastaviť právo resp. priznať právo s časovým obmedzením, resp. do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.112.4.2 a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR resp. zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej akreditácie resp. priznať právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Zápisnica č. 111 (24.4.2019 - 25.4.2019, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 14.5.2019
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.111.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.111.3.1 a,b - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.111.4.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. pozastaviť právo resp. priznať právo s časovým obmedzením, resp. do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.111.4.2 a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR resp. zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej akreditácie resp. priznať právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.111.5.1 - KA
5.1 Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.111.6.1
AK odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument PDF
Zápisnica č. 110 (13.2.2019 - 14.2.2019, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 4.3.2019
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.110.2.1 a - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.110.2.1 b,c - ŠP
AK sa v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ vyjadrila k spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy v rámci iniciácie akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k bodu 2 - žiadosť 2018/491-68AA Dokument PDF
Príloha k bodu 2 - zápis z návštevy a správa člena AK L. Čarného Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.110.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.110.4.1 a,b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. pozastaviť právo resp. priznať právo s časovým obmedzením, resp. do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.110.4.2 - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR resp. zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej akreditácie resp. priznať právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.110.5.1 - KA
5.1 Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.110.6.1
AK odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument PDF
Zápisnica č. 109 (14.11.2018 - 15.11.2018, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 4.12.2018
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.109.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.109.3.1 a,b - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.109.6.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. pozastaviť právo resp. priznať právo s časovým obmedzením, resp. do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.109.6.2 a,b,c - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR resp. zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej akreditácie resp. priznať právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.109.7.1 a,b
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.109.7.1 c
AK zastavuje v súlade s § 37 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality VV konanie v prípade žiadosti Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave č. 2018/433-68AA
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.109.8.1 a
Akreditačná komisia v nadväznosti na uznesenie č. 108.9.1 ukončila vyhodnotenie správ vedúcich špičkových tímov z 1. výzvy v počte 37
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.109.9.1a
AK odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument PDF
Zápisnica č. 108 (12.9.2018, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 1.10.2018
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.108.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.108.2.1 c - ŠP
AK sa v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ vyjadrila k spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy v rámci iniciácie akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.108.2.2 a,b - NI
AK podľa § 86 ods. 3 v súčinnosti s § 83 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolských inštitúcií podielať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.108.4.2 - SŠO
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila návrh MŠVVaŠ SR (č. žiadosti 2018/449-68AA) na zmenu v sústave študijných odborov a vyjadruje nesúhlas so zmenou opisu študijného odboru 4.3.1. ochrana a využívanie krajiny o študijný odbor 4.1.23 geológia
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.108.5.1 a - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k žiadosti MŠVVaŠ SR (č. 2018/395-68AA) k splneniu kritérií schválených vysokými školami pre vymenúvacie konanie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.108.6.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. obnoviť platnosť priznaného práva do najbližšej komplexnej akreditácie resp. odňať priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.108.6.2 a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR resp. zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.108.7.1 a,b
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
K bodu 8 - KA
8.1 Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká škola
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.108.8.1b
Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká škola požiadala o akreditáciu
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k bodu č.108.8.1c
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o., odbornej vysokej škole
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.108.10.1a
AK odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument PDF
Zápisnica č. 107 (13.8.2018, Bratislava, mimoriadne zasadnutie AK).
Dátum zverejnenia: 28.8.2018
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.107.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.107.2.1 c - ŠP
AK sa v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ vyjadrila k spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy v rámci iniciácie akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.107.3.1 a,b - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.107.6.1 a,b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. predĺžiť priznané právo s časovým obmedzením resp. pozastaviť priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.107.6.2 a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR resp. predĺžiť priznané právo s časovým obmedzením resp. obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.107.7.1 a,b
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Zápisnica č. 106 (27.6.2018 - 28.6.2018, Trenčianske Teplice).
Dátum zverejnenia: 20.7.2018
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.106.2.1 a,b,c,d - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.106.2.1 e,f,g,h - ŠP
AK sa v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ vyjadrila k spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy v rámci iniciácie akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.106.2.1 i,j,k,l,m - ŠP
vyjadrenie AK na základe žiadosti MŠVVaŠ SR na dopracovanie odôvodnenia pôvodného vyjadrenia alebo na prijatie nového vyjadrenia (§ 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ)
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.106.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu a podľa § 86 ods. 2 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo podielať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.106.3.1 a,b,c - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.106.5.3 - SŠO
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila predložený návrh MŠVVaŠ SR a neodporúča správcovi Sústavy študijných odborov schváliť zmenu v opise študijného odboru kynológia tak, ako ju navrhla Uviverzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.106.5.4 - SŠO
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila predložený návrh MŠVVaŠ SR a neodporúča správcovi Sústavy študijných odborov schváliť zmeny v sústave študijných odborov tak, ako ich navrhol rektor Uviverzity Komenského v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.106.6.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila na základe žiadosti MŠVVaŠ SR (č. 2018/172-68AA, č. 2018/209-68AA, č. 2018/252-68A) splnenie kritérií schválených podľa § 12 ods. 1 písm. e) vyššie citovaného zákona pre vymenúvacie konanie v daných študijných odboroch na predmetných vysokých školách
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.106.7.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. predĺžiť priznané právo s časovým obmedzením resp. pozastaviť priznané právo resp. obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.106.7.2 a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. predĺžiť priznané právo s časovým obmedzením resp. pozastaviť platnosť priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.106.8.1 a,b
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.106.8.2
AK na základe upozornenia rektora Univerzity Komenského v Bratislave opravila stanovisko pracovnej skupiny pre OV1
Dokument PDF
K bodu 9 - KA
9.1 Vysoká škola DTI so sídlom v Dubnici nad Váhom (VŠ DTI)
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.106.9.1b
Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Vysoká škola DTI (VŠ DTI) požiadala o akreditáciu
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k bodu č.106.9.1c
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej škole DTI (VŠ DTI) so sídlom v Dubnici nad Váhom
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.106.11.1a
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.106.11.1b
AK odsúhlasila opravu prilohy k uzneseniu č. 99.9.1
Dokument PDF
Zápisnica č. 105 (4.4.2018 - 5.4.2018, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 23.4.2018
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.105.2.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.105.2.1 d - ŠP
AK sa v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ vyjadrila k spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy v rámci iniciácie akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.105.2.1 e - ŠP
vyjadrenie AK na základe žiadosti MŠVVaŠ SR na dopracovanie odôvodnenia pôvodného vyjadrenia alebo na prijatie nového vyjadrenia (§ 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ)
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.105.3.1- HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.105.4.2
AK v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ predkladá MŠVVaŠ SR návrh na doplnenie prílohy 2 Kritérií na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.105.5.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k žiadostiam MŠVVaŠ SR (č. 2018/108-68AA, č. 2018/172-68AA, č. 2018/209-68AA, 2018/252-68AA) k splneniu kritérií schválených vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.105.6.1 a,b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. predĺžiť priznané právo s časovým obmedzením resp. pozastaviť priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.105.6.2 - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.105.7.1
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
K bodu 8 - KA
8.1 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií so sídlom v Bratislave (BISLA)
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.105.8.1b
Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA) požiadala o akreditáciu
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k bodu č.105.8.1c
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií so sídlom v Bratislave (BISLA)
Dokument PDF
K bodu 8 - KA
8.2 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVŠ)
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.105.8.2b
Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVŠ) požiadala o akreditáciu
Dokument PDF Dokument XLS
Príloha k bodu č.105.8.2c
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici (SEVŠ)
Dokument PDF
K bodu 8 - KA
8.3 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM)
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.105.8.3b
Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM) požiadala o akreditáciu
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k bodu č.105.8.3c
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM)
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.105.9.1a
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument PDF
Zápisnica č. 104 (7.2.2018 - 8.2.2018, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 26.2.2018
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.104.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.104.2.1 c - ŠP
AK sa vyjarila k žiadosti Žilinskej univerzity v Žiline o akreditáciu študijného programu po opätovnom prerokovaní na 104. zasadnutí AK
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.104.2.2 - NI
AK podľa § 86 ods. 3 v súčinnosti s § 83 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolských inštitúcií podielať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.104.3.1- HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.104.4.2 - SŠO
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila návrh MŠVVaŠ SR (č. žiadosti 551/2017-AK) na zmenu v sústave študijných odborov a súhlasí so zmenou existujúceho študijného odboru 4.3.2. enviromentálne inžinierstvo po zapracovaní týchto pripomienok
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.104.5.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k žiadostiam MŠVVaŠ SR (č. 421/2017-AK a č. 2018/71-68AA) k splneniu kritérií schválených vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.104.6.1 - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.104.6.2 - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.104.7.1 a,b
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.104.9.1
AK odsúhlasila "Správu o činnosti za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017", ktorú predkladá vláde Slovenskej republiky v súlade s čl. 8 platného štatútu Akreditačnej komisie raz za dva roky
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.104.10.1
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK odsúhlasila zmenu v stálej pracovnej skupine
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.104.10.2
AK schválila účasť na zahraničných podujatiach v roku 2018
Dokument PDF
Zápisnica č. 103 (22.11.2017 - 23.11.2017, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 12.12.2017
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.103.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov Hodnotiace správy - PhD. Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.103.2.2 a,b - NI
AK podľa § 86 ods. 3 v súčinnosti s § 83 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolských inštitúcií podielať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.103.3.1 a,b - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.103.5.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k žiadostiam MŠVVaŠ SR (č. 421/2017-AK a č. 237/2017-AK) k splneniu kritérií schválených vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.103.5.2 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k žiadosti MŠVVaŠ SR (č. 237/2017-AK) k splneniu kritérií schválených vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.103.6.1a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. pozastaviť priznané právo resp. obnoviť priznané právo do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy Hodnotiace správy - PhD.
Príloha k uzneseniu č.103.6.2 a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením resp. obnoviť právo do najbližšej komplexnej akreditácie
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k bodu 7
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.103.7.1 a,b
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.103.9.1a
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 102 (13.9.2017, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 2.10.2017
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.102.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.102.2.1 c - ŠP
AK podľa § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ dopracovala odôvodnenie vyjadrenia AK zo 101. ZAK (priloha k uzneseniu č. 101.2.1b) - k žiadosti Univerzity J. Selyeho v Komárne uskutočnovať spoločný študijný program aplikovaná informatika
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.102.2.1 d,e - ŠP
AK podľa § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ dopracovala odôvodnenie vyjadrenia AK zo 101. ZAK (priloha k uzneseniu č. 101.2.1b) - k žiadosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočnovať študijný program priestorové plánovanie a AK podľa § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ prijala nové vyjadrenie k žiadosti (priloha k uzneseniu č. 101.2.1a) Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnovať doktoranský študijný program sprevádzanie a rodinné poradenstvo
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.102.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.102.4.2 - SŠO
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila návrh MŠVVaŠ SR na zmenu v sústave študijných odborov a vyjadruje súhlas so zaradením nového študijného odboru lekárske neurovedy predloženého Univerzitou Komenského v Bratislave do sústavy študijných odborov
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.102.5.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k žiadostiam MŠVVaŠ SR (č. 237/2017-AK a č. 313/2017-AK) k splneniu kritérií schválených vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.102.6.1 - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR predĺžiť priznané právo s časovým obmedzením
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.102.6.2 a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením resp. odňať priznané práva
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.102.6.2 c - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ prijala nové vyjadrenie AK k žiadosti zo 101. ZAK (priloha k uzneseniu č. 101.5.2b) Univerzity Komenského v Bratislave na posúdenie spôsobilosti uskutočnovať habilitačné a vymenovacie konanie v študijnom odbore sociálna antropológia
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.102.7.1
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.102.9.2
AK posúdila v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ predkladá na schválenie MŠVVaŠ SR návrh dokumentu s názvom "Osobité kritéria na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov"
Dokument PDF
Zápisnica č. 101 (21.6.2017 - 22.6.2017, Trenčianske Teplice).
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.2.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.101.2.2 - NI
AK podľa § 86 ods. 3 v súčinnosti s § 83 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolských inštitúcií podielať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.101.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.101.4.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k žiadostiam MŠVVaŠ SR (č. 79/2017-AK a č. 150/2017-AK) k splneniu kritérií schválených vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.5.1 a,b,c,d - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením resp. pozastaviť doteraz priznané práva s časovým obmedzením resp. obnoviť platnosť priznaných práv resp. odňať priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.101.5.1 e - ŠP
Zápis a stanovisko dočasnej pracovnej skupiny k žiadosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o zabezpečenie overenia výsledku opatrení návštevou v Akadémii médií, odbornej vysokej škole mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave - AMMMK
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.5.1 f - ŠP
Stanovisko pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy k žiadosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k vráteniu vyjadrenia AK k správe Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.5.2 a,b,c - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením resp. pozastaviť právoresp. obnoviť platnosť priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.101.5.2 d - HVK
Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov (doc., prof.) - Ekonomická univezita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.5.3 - KA
AK v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zabezpečila overenie výsledku prijatých opatrení Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-3 z komplexnej akreditácie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.6.1
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.101.7.1
AK v súlade s harmonogramom prác vyhodnotila návrhy z vysokých škôl, ktoré v rámci 2. výzvy projektu Špičkové vedecké tímy vysokých škol na Slovensku predložili AK
Dokument PDF
K bodu 8 - KA
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.8.1b
Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove požiadala o akreditáciu
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.8.1d
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.9.1
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.101.9.2 d
Odborné stanovisko Akreditačnej komisie k požiadavke generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR týkajúce sa zmeny opisu študijného odboru sociálne služby a poradenstvo
Dokument PDF
Zápisnica č. 100 (5.4.2017 - 6.4.2017, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 25.4.2017
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.100.2.2 a
AK v súvislosti so žiadosťou ministra školstva (č. žiadosti 23/2017-AK) dopracovala odôvodnenie vyjadrenia k žiadosti VŠ DTI
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.100.5.1 - SŠO
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila návrh MŠVVaŠ SR (č. žiadosti 16/2017-AK) na zmenu v sústave študijných odborov, ktorou je zmena opisu študijného odboru 3.1.16 sociálne služby a poradenstvo predloženého Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a odporúča ho schváliť až po zapracovaní pripomienok členov AK
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.6.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenie kriterií na vymenúvacie konanie v predmetných študijných odboroch na daných vysokých školách
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.7.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením resp. obnoviť platnosť priznaných práv resp. odňať priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.100.7.2 a,b,c - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením resp. obnoviť platnosť priznaných práv resp. odňať priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.100.7.3 a - KA
AK v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zabezpečila overenie výsledku prijatých opatrení Univerzitou J. Selyeho v Komárne a konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-3 z komplexnej akreditácie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.7.3 b - KA
AK v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zabezpečila overenie výsledku prijatých opatrení Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave a konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-2 z komplexnej akreditácie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.8.1
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
K bodu 9 - KA
Vysoká škola medzinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s., ČR , Vzdelávací a konzultačný inštitút VŠMVV so sídlom v Bratislave
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.10.1 b
Špičkové tímy vysokých škôl na Slovensku (2. výzva) - spresnenie termínov na ukončenie posudzovania návrhov vysokých škôl
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.100.11.1 a,b
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS
Dokument PDF Dokument PDF
Zápisnica č. 99 (24.1.2017 - 25.1.2017, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 13.2.2017
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.2.1a,b,c - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.99.3.1a,b,c - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.99.5.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenie kriterií na vymenúvacie konanie v predmetných študijných odboroch na daných vysokých školách
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.6.1a,b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. obnoviť platnosť priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.99.6.3a - KA
AK v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zabezpečila overenie výsledku prijatých opatrení Katolíckou univerzitou v Ružomberku a konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-2 z komplexnej akreditácie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.6.3b - KA
AK v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zabezpečila overenie výsledku prijatých opatrení Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-2 z komplexnej akreditácie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.6.3c - KA
AK v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zabezpečila overenie výsledku prijatých opatrení Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-1 z komplexnej akreditácie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.7.1ab
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.99.7.1c
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmenu oznámenú Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre týkajúcu sa úpravy štátnych skúšok
Dokument PDF
K bodu 8 - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy Danubius v Sládkovičove
Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.99.8.1b.
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť Vysokej školy Danubius uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 ods. 1 citovaného zákona odporúča ministrovi školstva priznať právo resp. pozastaviť právo udelovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.99.8.1d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.9.1
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.9.3a
AK odsúhlasila zástupcov AK na zahraničné podujatia v rámci ENQA a CEENQA
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.9.3b
AK odsúhlasila v súlade so Štatútom AK termíny zasadnutí na rok 2017
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.99.9.3d (a,b)
AK odsúhlasila aktualizáciu prílohy k uzneseniu 89.7.2 - Plán komplexných akreditácií (§ 84 ods. 2, § 113af ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ )
Dokument PDF
Zápisnica č. 98 (25.11.2016, Bratislava, mimoriadne zasadnutie AK).
Dátum zverejnenia: 15.12.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.98.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.98.2.1c - ŠP
AK sa vyjadrila k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaných na 95. zasadnutí AK - trvá na pôvodnom vyjadrení s odôvodnením, tak ako je to zverejnené v prílohe k uzneseniu č. 95.2.1
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.98.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.98.2.3
Prehľad akreditovaných ŠP na novovzniknutých pracoviskách SAV Biomedicínske centrum (BMC) a Centrum spoločenských a psychologických vied (CSPV)
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.98.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.98.5.1 - HVK
AK v súvislosti so žiadostou MŠVVaŠ SR (č. 385_16/AK) overila splnenie kriterií na vymenovanie profesorov v návrhoch predložených vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.98.6.1a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. obnoviť platnosť priznaných práv resp. odňať priznané práva
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.98.6.2a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných odboroch pre uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. obnoviť platnosť priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.98.7.1ab
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.98.8.1
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych a dočasných PS
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.98.8.2c
AK odsúhlasila zmeny v prílohe k uzneseniu č. 92.9.1., Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku, 2. výzva, časový harmonogram
Dokument PDF
Zápisnica č. 97 (8.9. 2016, Bratislava)
Dátum zverejnenia: 23.9.2016
Dokument PDF
Príloha k bodu 2 - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.97.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.97.6.1a,b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.97.7.1
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.97.9.1
AK v súlade s čl.6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 96 (17.8.2016, Bratislava, mimoriadne zasadnutie AK).
Dátum zverejnenia: 5.9.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.96.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.96.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.96.3.1a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.96.3.2a,b - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných odboroch pre uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov a odporúča MŠVVaŠ SR
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.96.3.4 - HVK
AK vykonala opravu v stanovisku (pozri prílohu) zverejnenom v rámci zápisu z 95. ZAK. AK konštatuje, že táto oprava nemá vplyv na zmenu vyjadrenia, ktoré prijala na 95. ZAK k správe o odstránení nedostatkov v prípade pozastaveného práva na habilitačné konanie a vymenúvacie konanie v študijnom odbore mamažment na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulte manažmentu (žiadosť č. 163_16/AK). Vyjadrenie je zverejné v prílohe k uzneseniu 95.6.1f.
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.96.4.1a.b
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.96.5.1
AK v súlade s čl.6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 95 (29.6.2016 - 30.6.2016, Trenčianske Teplice).
Dátum zverejnenia: 15.7.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.95.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.95.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.95.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.95.4.1 - ŠO
Zmena opisu študijného odboru 3.1.1. sociológia
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.95.5.1
AK podľa § 82 ods. 2 písm. g zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenie kritérií na vymenúvacie konanie v predmetných študijných odboroch na daných vysokých školách
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.95.6.1 a,b,c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. obnoviť platnosť priznaných práv resp. odňať priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.95.6.1 d - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.95.6.1 e - HVK
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.95.6.1 f - HVK
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR odňať priznané práva
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.95.6.1 g - NI
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých nevysokoškolskou inštitúciou na odstránenie nedostatkov podielať sa na uskutočňovaní doktoranského študijného programu a odporúča MŠVVaŠ SR odnať priznané práva v študijnom odbore
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.95.7.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.95.9.1
AK v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 94 (5.5.2016, Bratislava, mimoriadne zasadnutie AK).
Dátum zverejnenia: 19.5.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.94.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.94.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.94.4.1a,b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. obnoviť platnosť priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.94.4.2 a,b,c - HVK
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných odboroch pre uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv resp. obnoviť platnosť priznaných práv resp. odňať priznané právo
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.94.6.1
AK v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 93 (6.4.2016 - 7.4.2016, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 3.5.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.93.2.1a - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.93.2.1b - ŠP
AK sa oboznámila s výsledkami zistení dočasnej pracovnej skupiny ustanovenej na overenie dodržiavania kritériií priznaných práv na Akadémii médií, odbornej vysokej škole mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave AK v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. iniciuje akreditáciu študijných programov
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.93.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.93.4.2 - SŠO
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila žiadosť MŠVVaŠ SR na zmenu v sústave študijných odborov a vyjadruje nesúhlas s návrhom nového študijného odboru 3.4.1 právo , ktorý preložila ministerstvu Univerzita Komenského v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.93.5.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenie kritérií vysokých škôl pre vymenúvacie konanie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.93.6.1a - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.93.6.1b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.93.6.1c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 a 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv resp. zrušiť časové obmedzenie priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k bodu 6
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.93.7.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.1. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.93.8.1b.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.1d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.2. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.93.8.2b.
Posúdenie spôsobilosti Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.2c.
Posúdenie spôsobilosti Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.2d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.3. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity J. Selyeho so sídlom v Komárne
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.93.8.3b.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity J. Selyeho so sídlom v Komárne uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.3d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Univerzite J. Selyeho so sídlom v Komárne
Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.4. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.93.8.4b.
Posúdenie spôsobilosti Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.4c.
Posúdenie spôsobilosti Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.4d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.5. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Paneurópskej vysokej školy so sídlom v Bratislave
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.93.8.5b.
Posúdenie spôsobilosti Paneurópskej vysokej školy so sídlom v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.5c.
Posúdenie spôsobilosti Paneurópskej vysokej školy so sídlom v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.93.8.5d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Paneurópskej vysokej škole so sídlom v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.93.9.1
AK v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 92 (24.2.2016, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 11.3.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.2.1a - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.92.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.92.4.1 - SŠO
AK podľa § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ predkladá MŠVVaŠ návrh na doplnenie Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.4.2 - SŠO
AK berie na vedomie informáciu o zmenách v názvoch študijných odborov a o vyradení študijných odborov zo Sústavy študijných odborov SR
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.4.3 - SŠO
AK poveruje predsedu AK písomne informovať správcu Sústavy študijných odborov SR o zistených nedostatkoch
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.5.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenie kritérií vysokých škôl pre vymenúvacie konanie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.5.2 - HVK
Overenie splnenia kritérií schválených vysokými školami podža § 12 ods.1 písm. e) zákona o VŠ (príslušná časť prílohy k uzneseniu 89.5.1.)
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.6.2 - ŠP
AK podľa § 82 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenia výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.92.7.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.9.1. - špičky
AK odsúhlasila časový harmonogram predkladania a spracovania návrhov vysokých škôl v rámci 2. výzvy projektu Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku ako aj aktualizovanú metodiku
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.92.10.1
AK v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS
Dokument PDF Dokument PDF
Zápisnica č. 91 (13.1.2016 - 14.1.2016, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 3.2.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.91.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.91.3.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.91.4.1 - SŠO
AK berie na vedomie návrh na reorganizáciu podskupiny študijných odborov 3.3. ekonómia a manažment
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.91.8.1 - AK, SRK
pozdrav ministra školstva
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.91.8.2 - AK, SRK
Hlavný referát na tému "Komplexná akreditácia činností vysokých škôl"
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.91.8.3 - AK,SRK
tabuľka najlepšie hodnotených pracovísk vysokých škôl za jednotlivé oblasti výskumu
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.91.9.1
Správa o činnosti AK za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.91.10.1
Zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.91.10.3
AK odsúhlasila účasť zástupcov AK na zahraničných podujatiach v roku 2016
Dokument PDF
Zápisnica č. 90 (9.12.2015, Bratislava, mimoriadne zasadnutie AK).
Dátum zverejnenia: 4.1.2016
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.90.2.1a - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument EXCEL Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.90.2.1b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky opatrení prijatých vysokými školami vo veci priznaných práv s časovým obmedzením
Dokument EXCEL Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.90.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument EXCEL Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.90.3.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov
Dokument EXCEL Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.90.5.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenie kritérií pre vymenúvacie konanie
Dokument EXCEL
Príloha k uzneseniu č.90.6.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument EXCEL
Príloha k uzneseniu č.90.8.1
Zmeny v stálych PS
Dokument EXCEL
Príloha k uzneseniu č.90.8.6
AK odsúhlasila harmonogram zasadnutí na rok 2016
Dokument PDF
Zápisnica č. 89 (28.10.2015 - 29.10.2015, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 16.11.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.89.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.89.2.2c - ŠP
AK navrhuje opraviť vyjadrenia z 88.ZAK pre študijné programy sociálna práca 1. a 2. stupňa v dennej forme na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity pre pracovisko Spišská Kapitula
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.89.4.1. - ŠO
AK posúdila v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila návrh na zmenu v sústave študijných odborov ŠO 3.1.1 sociológia
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.89.5.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila splnenie kritérií vysokých škôl pre vymenúvacie konanie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.89.6.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.89.7.2. - KA
AK odsúhlasila plán komplexných akreditácií na roky 2017 až 2019
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.89.8.1a,b
Zmeny v stálych PS a dočasných PS
Dokument PDF Dokument PDF
Zápisnica č. 88 (22.8.2015 - 25.8.2015, Trnava).
Dátum zverejnenia: 21.9.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.88.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument EXCEL Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.88.2.1c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ overila výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument EXCEL Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.88.2.1d - ŠP
AK podľa § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ vyjadrila k žiadosti MŠVVaŠ SR na dopracovanie odôvodnenia vyjadrenia alebo na nové vyjadrenie
Dokument EXCEL Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.88.2.1e
Oprava AK v prilohe k uzneseniu 86.2.1/a,b
Dokument ECXCEL
Príloha k uzneseniu č.88.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument EXCEL Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.88.3 - ŠO
AK podľa § 82 ods. 2 pism. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila návrh na zmenu v opise študijného odboru 3.4.8. medzinárodné právo
Dokument WORD
Príloha k uzneseniu č.88.4.1
AK podľa § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií vysokých škôl na vymenúvacie konanie
Dokument EXCEL
Príloha k uzneseniu č.88.5.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami
Dokument EXCEL
Príloha k bodu č.88.6.1. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.88.6.1b.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.1c.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.1d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.2. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.2b.
Posúdenie spôsobilosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.2c.
Posúdenie spôsobilosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.2d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.3. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.88.6.3b.
Posúdenie spôsobilosti Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.3c.
Posúdenie spôsobilosti Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.3d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Akadémii Policajného zboru v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.4. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.4b.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.4c.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.4d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.5. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Trnavskej univerzity v Trnave
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.5b.
Posúdenie spôsobilosti Trnavskej univerzity v Trnave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.5c.
Posúdenie spôsobilosti Trnavskej univerzity v Trnave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.5d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Trnavskej univerzite v Trnave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.6. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Akadémie umení v Banskej Bystrici
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.6b.
Posúdenie spôsobilosti Akadémie umení v Banskej Bystrici uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.6c.
Posúdenie spôsobilosti Akadémie umení v Banskej Bystrici uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.6d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Akadémii umení v Banskej Bystrici
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.7. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.7b.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy múzických umení v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.7c.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy múzických umení v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.7d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.8. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Prešovskej univerzity v Prešove
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.8b.
Posúdenie spôsobilosti Prešovskej univerzity v Prešove uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.8c.
Posúdenie spôsobilosti Prešovskej univerzity v Prešove uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.8d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Prešovskej univerzite v Prešove
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.9. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.9b.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.9c.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.9d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.10. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy manažmentu v Trenčíne
Dokument PDF Dokument WORD
Prílohy k uzneseniu č.88.6.10b.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy manažmentu v Trenčíne uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.10d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu Vysokej školy manažmentu v Trenčíne
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.11. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity Komenského v Bratislave
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.11b.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Komenského v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.11c.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Komenského v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.11d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Univerzite Komenského v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.12. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Žilinskej univerzity v Žiline
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.12b.
Posúdenie spôsobilosti Žilinskej univerzity v Žiline uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.12c.
Posúdenie spôsobilosti Žilinskej univerzity v Žiline uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.12d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Žilinskej univerzite v Žiline
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.13. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Katolíckej univerzity v Ružomberku
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.88.6.13b.
Posúdenie spôsobilosti Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.13c.
Posúdenie spôsobilosti Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.13d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Katolíckej univerzite v Ružomberku
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.14. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.14b.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.14c.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.14d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.15. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dokument PDF Dokument PDF
Prílohy k uzneseniu č.88.6.15b.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.15c.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.15d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.16. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.16b.
Posúdenie spôsobilosti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.16c.
Posúdenie spôsobilosti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.16d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.17. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Technickej univerzity vo Zvolene
Dokument PDF Vyjadrenia rektorov
Prílohy k uzneseniu č.88.6.17b.
Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity vo Zvolene uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.17c.
Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity vo Zvolene uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.17d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Technickej univerzite vo Zvolene
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.18. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Dokument PDF Vyjadrenia rektorov
Prílohy k uzneseniu č.88.6.18b.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.18c.
Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.18d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.19. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Dokument PDF Vyjadrenia rektorov
Prílohy k uzneseniu č.88.6.19b.
Posúdenie spôsobilosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.19c.
Posúdenie spôsobilosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.19d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.20. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Technickej univerzity v Košiciach
Dokument PDF Vyjadrenia rektorov
Prílohy k uzneseniu č.88.6.20b.
Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity v Košiciach uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.20c.
Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity v Košiciach uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.20d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Technickej univerzite v Košiciach
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.21. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dokument PDF Vyjadrenia rektorov
Prílohy k uzneseniu č.88.6.21b.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočňovať študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.21c.
Posúdenie spôsobilosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.21d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.22. - KA
Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dokument PDF Vyjadrenie rektora
Prílohy k uzneseniu č.88.6.22b.
Posúdenie spôsobilosti Ekonomickej univerzity v Bratislave študijné programy
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.22c.
Posúdenie spôsobilosti Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument XLS Dokument PDF
Príloha k bodu č.88.6.22d.
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.88.6.23
AK upravuje zloženie dočasných pracovných skupín pre komplexnú akreditáciu
Dokument EXCEL
Zápisnica č. 87 (1.7.2015 - 3.7.2015, Liptovský Mikuláš).
Dátum zverejnenia: 9.7.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.87.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.87.2.1c - ŠP
AK podľa § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ vyjadrila k žiadosti MŠVVaŠ SR na dopracovanie odôvodnenia vyjadrenia alebo na nové vyjadrenie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.87.2.1d - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.87.2.1e
Správa z návštevy zástupcov stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 8. ekonómia a manažment k overeniu skutočností na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (FEP PEVŠ)
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.87.5.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.87.6.1. - KA
AK odsúhlasila harmonogram prác pre vysoké školy, ktoré podali žiadosť o komplexnú akreditáciu s termínom začatia 1.3.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.87.7.1a,b
Zmeny v stálych PS a dočasných PS
Dokument PDF Dokument PDF
Zápisnica č. 86 (27.5.2015 - 29.5.2015, Tatranské Zruby).
Dátum zverejnenia: 16.6.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.86.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.86.2.1c - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.86.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.86.4.1 - HVK
AK v súlade s § 82 ods. 2 pism. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií vysokých škôl na vymenúvacie konanie schválených podľa § 12 ods. 1 pism. e) zákona o VŠ
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.86.5.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.86.7.1. - špičky
AK vyhodnotila návrhy z vysokých škôl v rámci projektu Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.86.8.1
Zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 85 (18.5.2015, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 25.5.2015
Dokument PDF
Zápisnica č. 84 (28.4.2015 - 30.4.2015, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 13.5.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.84.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.84.2.1c - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.84.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 pism. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument PDF Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.84.3.1 - HVK
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.84.5.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.84.7.1. - ŠO
AK posúdila v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila návrh na zmenu v sústave študijných odborov ŠO 2.2.3 hudobné umenie
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.84.8.1
Zmeny v stálych PS a dočasných PS
Dokument PDF Dokument PDF
Zápisnica č. 83 (25.3.2015 - 27.3.2015, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 14.4.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.83.2.1a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Prílohy k uzneseniu č.83.2.1c a č.83.2.1c_ŠP
AK po rozsiahlej diskusii schvaľuje list ministrovi školstva s navrhnutým obsahom
Dokument PDF Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.83.5.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.83.7.1
Zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Zápisnica č. 82 (26.2.2015 - 27.2.2015, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 12.3.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.82.2.1 - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument PDF Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.82.4.1
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií na vymenúvacie konanie na príslušných vysokých školách
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.82.5.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.82.6.4.
AK odsúhlasila zmeny v dočasných pracovných skupinách ustanovených pre komplexnú akreditáciu VŠ uznesením č. 76.8.2 v znení uznesenia č. 79.8.1
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.82.7.1a
Zmeny v stálych PS
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.82.7.3a
AK odsúhlasila na rok 2015 účasť zástupcov AK a zástupcov SAK na aktivitách medzinárodných organizácií, ktorých je členom
Dokument PDF
Zápisnica č. 81 (28.1.2015 - 29.1.2015, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 13.2.2015
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.81.2.1 a - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.81.2.1 b - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci priznaných práv s časovým obmedzením
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.81.4.1
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií na vymenúvacie konanie na príslušných vysokých školách
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.81.6.1.
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument Excel
Príloha k bodu 7
Zápis z pracovného stretnutia členov AK v súvislosti s organizáciou a zabezpečením návštev vysokých škôl v rámci komplexnej akreditácie konaného 12.12.2014
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.81.8.1a,b
Zmeny v stálych PS a dočasných PS
Dokument Excel Dokument Excel
Zápisnica č. 80 (20.11.2014 - 21.11.2014, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 11.12.2014
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.80.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.80.2.1 c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci priznaných práv s časovým obmedzením
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.80.2.1 d - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.80.2.1 e - ŠP
AK podľa § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ iniciovala akreditáciu študijných programov na VŠ
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.80.2.2 - NI
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument Excel Hodnotiace správy
Bod 4
Návrh na udelenie štátneho súhlasu právnickej osobe COGNOS Slovakia, s.r.o. na pôsobenie ako súkromná vysoká škola s názvom Vysoká škola ekonómie a podnikania so sídlom v Banskej Bystrici
Príloha k uzneseniu č.80.4.1a - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť novej Vysokej školy ekonómie a podnikania uskutočňovať študijné programy
Dokument EXCEL Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.80.4.1b - štátny súhlas
AK podľa § 82 ods. 2 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila žiadosť č. 171_14/AK právnickej osoby COGNOS Slovakia s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici
Dokument WORD
Príloha k uzneseniu č.80.5.1 - HKV
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. sa vyjadrila k splneniu kritérií pre vymenúvacie konanie na príslušných vysokých školách v predmetných študijných odboroch
Dokument EXCEL
Príloha k uzneseniu č.80.6.1
Identifikácia špičkových tímov vysokých škôl na Slovensku - časový harmonogram projektu
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.80.7.1a,b - ŠP, HKV
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.80.8.1
Informácia o postupe prípravy doplnenia podkladov zaslaných AK v rámci koplexnej akreditácie vysokej školy
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.80.9.1a,b
Zmeny v stálych PS a dočasných PS
Dokument Excel Dokument Excel
Zápisnica č. 79 (10.9.2014 - 11.9.2014, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 2.10.2014
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.79.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.79.2.1 c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.79.2.1 d - ŠP
AK podľa § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ dopracovala odôvodnenie prijaté na 78.ZAK - (žiadosť č. 242_14/AK Goethe Uni Bratislava)
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.79.3.1 - HKV
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.79.6.1 - HKV
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií pre habilitačné a vymenúvacie konanie
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.79.7.1 - ŠP, HKV
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.79.8.1 - ŠP, HKV
AK odsúhlasila zmeny v dočasných pracovných skupinách pre komplexnú akreditáciu VŠ
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.79.9.1a
Zmeny v stálych PS
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.79.9.1b
Zaradenie nových členov AK do stálych PS
Dokument Word
Zápisnica č. 78 (30.6.2014 - 1.7.2014, Spišské Podhradie, časť Spišská Kapitula).
Dátum zverejnenia: 10.7.2014
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.78.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.78.2.1 c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.78.2.1 d - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ dopracovala odôvodnenie prijaté na 76.ZAK - (žiadosť č. 206_14/AK UCM v Trnave)
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.78.2.2 - NI
AK podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.78.3.1 - HKV
AK akceptuje dôvod na späťvzatie žiadosti rektora Trnavskej univerzity v Trnave (žiadosť č. 130_14/AK)
Dokument Excel Vyjadrenia rektorov
Bod 4
Návrh na udelenie štátneho súhlasu Technologický Inštitút A. Ruprechta so sídlom v Šamoríne -stanovisko dočasnej PS
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.78.4.1a - ŠP
Technologický Inštitút A. Ruprechta so sídlom v Šamoríne - ŠP
Dokument EXCEL Dokument Word Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.78.5.1 - ŠO
Zmena opisu ŠO 5.2.39. hutníctvo a návrh na začlenenie ŠO 5.2.40. hutníctvo kovov do ŠO 5.2.39
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.78.5.2 - ŠO
Zmena opisu ŠO 4.2.4. genetika
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.78.5.4 - ŠO
Zmena v sústave ŠO 2.1.19. dejiny a teória divadelného umenia a ŠO 2.1.20 dejiny a teória divadelného umenia a multimédií
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.78.5.5 - ŠO
Revízia opisov ŠO
Dokument EXCEL
Príloha k uzneseniu č.78.6.1 - HKV
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií pre habilitačné a vymenúvacie konanie
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.78.7.1 - ŠP, HKV
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.78.9.1a
Zmeny v stálych PS
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.78.9.1b
Ustanovenie dočasných pracovných skupín
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.78.9.2
Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku - usmernenie
Dokument PDF
Zápisnica č. 77 (28.5.2014 - 29.5.2014, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 17.6.2014
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.77.1.1
AK podľa § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ iniciuje na jednotlivých fakultách Vysokej školy Goethe Uni so sídlom v Bratislave akreditáciu študijných programov prvého a druhého stupňa
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.77.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.77.2.1 c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci platnosti priznaných práv s časovým obmedzením
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.77.2.1 d,e - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.77.2.1 f - ŠP
AK podľa § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k spôsobilosti VŠ uskutočňovať študijné programy v rámci iniciácie akreditácie
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.77.2.1 g - ŠP
AK podľa § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k spôsobilosti VŠ po zaslaní pripomienok
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.77.3.1 a - HKV
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.77.3.1 b - HKV
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci platnosti priznaných práv s časovým obmedzením
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.77.5.1 - ŠO
Návrh na zmenu názvu ŠO 3.3.3 ekonomická teória
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.77.5.6 - ŠO
Zmena opisu ŠO 2.2.2. tanečné umenie
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.77.6.1 - HKV
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií pre habilitačné a vymenúvacie konanie
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.77.7.1 - ŠP, HKV
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.77.9.1
Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.77.10.1a
Zmeny v stálych PS
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.77.10.1b
Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.77.10.2 - ENQA
Požiadavka ENQA na zaslanie hlavných výziev na najbližších 5 rokov
Dokument Word
Zápisnica č. 76 (2.4.2014 - 4.4.2014, Tatranské Zruby).
Dátum zverejnenia: 25.4.2014
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.76.2.1 a,b - ŠP
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy resp. vytvoriť študijné programy pozostávajúce z kombinácie dvoch predmetov
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.76.2.1 c - ŠP
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci platnosti priznaných práv s časovým obmedzením
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.76.2.1 d - ŠP
AK podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.76.2.1 e - ŠP
AK podľa § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k spôsobilosti VŠ uskutočňovať študijné programy v rámci iniciácie akreditácie
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.76.3.1 a - HKV
AK podľa § 82 ods. 2 pism. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.76.3.1 b - HKV
AK podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila výsledky prijatých opatrení vo veci platnosti priznaných práv s časovým obmedzením
Dokument Excel Hodnotiace správy
Príloha k uzneseniu č.76.5.2 - ŠO
Návrh na zaradenie nových študijných odborov
a) lesnícke technológie,
b) ekosystémové služby lesov
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.76.5.3 - ŠO
Zmena v opise študijného odboru
5.2.45. konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.76.5.4 - ŠO
Zmena v opise študijného odboru
5.2.57. kvalita produkcie
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.76.5.5 - ŠO
Zmena v opise študijného odboru
3.1.9. psychológia
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.76.6.1 - HKV
AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ sa vyjadrila k splneniu kritérií pre habilitačné a vymenúvacie konanie
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.76.7.1 - ŠP, HKV
AK posúdila v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ zmeny oznámené vysokými školami
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.76.8.2 - DPS
AK ustanovila dočasné pracovné skupiny pre koordináciu činností počas komplexnej akreditácie VŠ
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.76.11.1a - PS
Zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.76.11.1b - DPS
Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny na posúdenie žiadosti č. 45_14/AK Žilinskej univerzity v Žiline
Dokument Excel
Príloha k bodu č.76.11.2
Prehľad poskytovania vysokoškolského vzdelávania mimo sídla VŠ, resp. fakulty na základe infomácií z VŠ
Dokument EXCEL
Zápisnica č. 75 (22.1.2014 - 23.1.2014, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 10.2.2014
Dokument PDF
Príloha k bodu č.75.1
Písomné poverenie na zastupovanie predsedu AK
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.75.2.1 a-d
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy resp. vytvoriť študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov resp. zamietnuť žiadosť (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) resp. zrušiť časové obmedzenie priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 8 zákona o VŠ)
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.75.3.1 a-c
Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ)
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.75.6.1
Overovanie skutočností oznámených vysokými školami - zmena garanta (§ 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ)
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.75.7.1
Správa o činnosti za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2013 pre vládu SR
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.75.10.1a
Zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.75.10.1b
Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.75.10.4a
Návrh na doplnenie prílohy č.2 Zoznam oblastí výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov
Dokument EXCEL
Príloha k uzneseniu č.75.10.4c
Aktivity v medzinárodných akreditačných zoskupeniach v roku 2014 a účasť zástupcov AK
Dokument EXCEL
Zápisnica č. 74 (4.12.2013 - 5.12.2013, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 23.12.2013
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.74.2.1 a-e
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy resp. vytvoriť študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov resp. zamietnuť žiadosť (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) resp. zrušiť časové obmedzenie priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 8 zákona o VŠ)
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.74.2.2 a-b
AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu resp. podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť priznané práva v študijných programoch
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.74.3.1 a-c
Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ)
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.74.4.1
Zmeny v štruktúre a opisoch študijných odborov, ktoré patria do podskupiny študijných odborov 1.1 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
Dokument Word Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.74.4.2
Zmena v opise študijného odboru 5.2.46 poľnohospodárska a lesnícka technika
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.74.6.1
Overovanie skutočností oznámených vysokými školami - zmena garanta (§ 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ)
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.74.7.1
AK odsúhlasila počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A v rámci minimálnej podmienky pre kritériá vysokej školy resp. fakulty na získanie titulu profesor
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.74.11.1
Zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.74.11.3
Ak prijala návrh plánu zasadnutí na rok 2014
Dokument Word
Zápisnica č. 73 (23.10.2013 - 24.10.2013, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 18.11.2013
Dokument PDF
Príloha k bodu 1
Vyjadrenie MŠVVaŠ SR
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č. 73.1.1
Impakt faktory (IF) na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.73.2.1 a-c
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy resp. vytvoriť študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov resp. zamietnuť žiadosť (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) resp. zrušiť časové obmedzenie priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 8 zákona o VŠ)
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.73.3.1 a-b
Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ)
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.73.4.2
Zmena v opise študijného odboru 8.3.4 kriminológia a kriminalistika (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
Dokument Word Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.73.4.3
Zmena v opise študijného odboru 7.3.7 klinická farmácia (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
Dokument Word Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.73.4.4
Návrh na zaradenie nového študijného odboru agrobiotechnológie
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.73.5.1
Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií so sídlom v Bratislave (VŠFTaM)
Dokument Excel Dokument Word Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.73.6.1
Overovanie skutočností oznámených vysokými školami - zmena garanta (§ 83 ods. 12 zákona o VŠ)
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.73.11.1
Zmeny v stálych pracovných skupinách
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.73.11.3
Stanovisko dočasnej pracovnej skupiny
Dokument Word
Zápisnica č. 72 (18.9.2013 - 19.9.2013, Bratislava).
Dátum zverejnenia: 7.10.2013
Dokument PDF
Príloha k uzneseniu č.72.2.1 a-c
AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy resp. posúdila spôsobilosť vytvoriť študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov resp. zrušenie časového obmedzenia priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 8 zákona o VŠ)
Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.72.2.2
AK podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu)
Dokument Excel NI Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.72.3.1 a-b
Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ)
Dokument Excel HaI Vyjadrenia rektorov
Príloha k uzneseniu č.72.5.1
AK sa vyjadrila v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona o VŠ k splneniu kritérií pre vymenúvacie konanie na príslušných vysokých školách v predmetných študijných odboroch
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.72.6.1 a,b
Overovanie skutočností oznámených vysokými školami - zmena garanta (§ 83 ods. 12 zákona o VŠ)
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č. 72.7.1
Overenie prijatých opatrení, ktoré prijal Dubnický technologický inštitút v Dubnici na Váhom (DTI) na odstránenie nedostatkov z komplexnej akreditácie
Dokument Word
Príloha k uzneseniu č.72.8.1
Zmeny v stálych a dočasných pracovných skupinách
Dokument Excel
Príloha k uzneseniu č.72.8.3
Vzory hodnotiacich správ, vzory stanovísk k zmenám v kritériách
 • Hodnotiaca správa vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie podľa § 82 ods. 2 písm. c)
 • Dokument Word
 • Hodnotiaca správa vo veci posúdenia spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podielať sa na uskutočňovaní doktoranského študijného programu podľa § 82 ods. 2 písm. b)
 • Dokument Word
 • Stanovisko pracovnej skupiny AK k zmenám v kritériách na ktorých základe bola posúdená spôsobilosť uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesora podľa § 83 ods. 12 zákona
 • Dokument Word
 • Stanovisko pracovnej skupiny AK k zmenám v kritériách na ktorých základe bola posúdená spôsobilosť uskutočňovať študijný program podľa § 83 ods. 12 zákona
 • Dokument Word
  Zápisnica č. 71 (1.7.2013 - 3.7.2013, Spišské Podhradie, časť Spišská Kapitula).
  Dátum zverejnenia: 24.7.2013
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.71.2.1 a,b
  AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy resp. posúdila spôsobilosť vytvoriť študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov alebo dvoch jazykov
  Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
  Príloha k uzneseniu č.71.2.1 c
  Zrušenie časového obmedzenia priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 8 zákona o VŠ)
  Dokument Excel Hodnotiace správy
  Príloha k uzneseniu č.71.2.1 d
  Obnovenie platnosti priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 9 písm. c) zákona o VŠ)
  Dokument Excel Obnovenie platnosti
  Príloha k uzneseniu č.71.2.2 a
  Vysoká škola v Sládkovičove - odôvodnenie AK k listu MŠVVaŠ SR
  Dokument Word

  Príloha k uzneseniu č.71.2.2 b
  Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove - nové vyjadrenie (§ 82 ods. 8 zákona o VŠ)
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.71.3.1 a-c
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ)
  Dokument Excel HaI Vyjadrenia rektorov
  Príloha k uzneseniu č.71.4.2
  Posúdenie návrhu na zmenu v sústave študijných odborov (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.71.4.3
  Zmena v opise študijného odboru 3.1.3 etnológia (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.71.4.4
  Návrh na zaradenie nového študijného odboru globálne štúdiá
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.71.4.5
  Zmena v opise študijného odboru 3.3.18 medzinárodné podnikanie (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.71.4.6
  Zmena v opise študijného odboru 3.1.6 politológia a 3.1.8 teória politiky (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.71.5.2
  Overenie plnenia kritérií pre uskutočňovanie konania na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch (§ 82 ods. 2 písm. g) zákona o VŠ)
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.71.6.1 a,b
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami - zmena garanta (§ 83 ods. 12 zákona o VŠ)
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č. 71.7.1
  Overenie prijatých opatrení na SeVŠ v Skalici na odstránenie nedostatkov z komplexnej akreditácie
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č. 71.8.1
  Plán komplexných akreditácií pre zahraničné vysoké školy posobiace v SR (§ 49b ods. 5 v spojení s § 84 ods. 2 zákona o VŠ)
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č. 71.9.1
  AK sa oboznámila s rozhodnutím ENQA o členstve AK SR v tejto inštitúcii
  Dokument Word Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č. 71.10.1
  AK v súlade s § 82 ods. 7 zákona o VŠ odsúhlasila návrh Kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
  Dokument Word Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č. 71.10.2
  AK odsúhlasila vzor hodnotiacej správy rešpektujúci nové akreditačné kritéria
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.71.11.1 a,b
  Zmeny v stálych a dočasných pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.71.11.4a
  Plán zasadnutí na druhý polrok 2013
  Dokument Word
  Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia AK (24.4.2013, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 17.5.2013
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.2m.2.1 a-b
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy (§ 82 ods. 2 písm. a) zákona o VŠ)
  Dokument Excel HS VR
  Príloha k uzneseniu č.2m.2.1 c-d
  Zrušenie časového obmedzenia priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 8 zákona o VŠ)
  Dokument Excel HS
  Príloha k uzneseniu č.2m.2.1 e-f
  Obnovenie platnosti priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ)
  Dokument Excel HS
  Príloha k uzneseniu č.2m.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu (§ 82 ods. 2 písm. b) zákona o VŠ)
  Dokument Excel NI
  Príloha k uzneseniu č.2m.2.3
  Overenie dodržiavania akreditačných kritérií na SeVŠ v Skalici (pracovisko Košice)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2m.3.1a-c
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ)
  Dokument Excel HaI VR
  Príloha k uzneseniu č.2m.3.1d-e
  Obnovenie platnosti priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ)
  Dokument Excel HaI
  Príloha k uzneseniu č.2m.4.1
  Zmena v opise študijného odboru 3.4.1 právo
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2m.4.2
  Zmena v opise študijného odboru 3.3.18 medzinárodné podnikanie
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2m.4.3
  Zmena v opise študijného odboru 2.2.7 architektonická tvorba
  Dokument Word Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2m.4.4
  Návrh na zaradenie nového študijného odboru muzikológia
  Dokument Word Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2m.5.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami (§ 83 ods. 11 zákona o VŠ) - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.2m.6.1
  AK ustanovuje plán komplexných akreditácií (§ 113af ods. 8 zákona o VŠ)
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.2m.8.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 70 (27.2.2013 - 28.2.2013, Nový Smokovec).
  Dátum zverejnenia: 28.3.2013
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.70.2.1 a-c
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 2 písm. a) zákona o VŠ)
  Dokument Excel Hodnotiace správy Vyjadrenia rektorov
  Príloha k uzneseniu č.70.2.1 d
  Obnovenie platnosti priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 9 písm. c) zákona o VŠ)
  Dokument Excel Obnovenie platnosti
  Príloha k uzneseniu č.70.2.1 g
  Katolícka univerzita v Ružomberku - dopracovanie odôvodnenia vyjadrenia (§ 82 ods. 8 zákona o VŠ)
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.70.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu (§ 82 ods. 2 písm. b) zákona o VŠ)
  Dokument Excel Nevysokoškolské inštitúcie
  Príloha k uzneseniu č.70.3.1 a-b
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ)
  Dokument Excel HaI
  Príloha k uzneseniu č.70.3.1 c
  Overenie platnosti priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 83 ods. 9 písm. c) zákona o VŠ)
  Dokument Excel Overenie platnosti HaI
  Príloha k uzneseniu č.70.3.2
  Overenie plnenia kritérií pre uskutočňovanie konania na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch (§ 82 ods. 2 písm. g) zákona o VŠ)
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.70.4.2
  Posúdenie návrhu na zmenu v sústave študijných odborov 7.1.12 psychiatria (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.70.4.3
  Posúdenie návrhu na zmenu v sústave študijných odborov 5.1.3 geodézia a kartografia (§ 82 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.70.5.1 a,b
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami - zmena garanta (§ 83 ods. 11 zákona o VŠ)
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.70.8.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia AK (29.1.2013, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 6.2.2013
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.1m.2.1
  Zmeny v kritériách:
 • akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania
 • Dokument Word

 • používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
 • Dokument Word

 • používaných na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďaľšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
 • Dokument Word

  - zoznam oblastí výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov
  Dokument Excel

 • začlenenia vysokej školy
 • Dokument Word

  Príloha k uzneseniu č.1m.3.1
  Pravidlá hodnotenia oblastí výskumu pre komplexnú akreditáciu činností vysokej školy
  Dokument Excel

  Úvod
  Dokument Word

 • OV1
 • Dokument Word

 • OV2
 • Dokument Word

 • OV3
 • Dokument Word

 • OV4
 • Dokument Word

 • OV5
 • Dokument Word

 • OV6
 • Dokument Word

 • OV7
 • Dokument Word

 • OV8
 • Dokument Word

  - OV91
  Dokument Word

  - OV92
  Dokument Word

 • OV10
 • Dokument Word

 • OV11
 • Dokument Word

 • OV12
 • Dokument Word

 • OV13
 • Dokument Word

 • OV14
 • Dokument Word

 • OV15
 • Dokument Word

 • OV16
 • Dokument Word

 • OV17
 • Dokument Word

 • OV18
 • Dokument Word

 • OV19
 • Dokument Word

 • OV20
 • Dokument Word

 • OV21
 • Dokument Word

 • OV22
 • Dokument Word

 • OV23
 • Dokument Word

 • OV24
 • Dokument Word

  Príloha k uzneseniu č.1m.4.2
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 69 (5.12.2012 - 6.12.2012, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 7.1.2013
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.69.2.1 a-e
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.69.2.1 f
  Oprava AK v prílohe k uzneseniu 67.7.1
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.69.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.69.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.69.4.2
  Zmeny v opise nového študijného odboru geoinformatika odsúhlasené AK
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.69.4.4
  Pripomienky AK k zmenám v opise študijných odborov - 2.1.19. Dejiny a teória divadelného umenia a 2.2.20. Dejiny a teória filmového umenia a multimédií
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.69.4.5
  Zapracovanie pripomienok AK do opisu študijného odboru 3.2.3. masmediálne štúdiá
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.69.5.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.69.6.1
  Zrušenie časového obmedzenia priznaných práv uskutočňovať študijné programy (§ 83 ods. 8 zákona o VŠ)
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.69.8.1
  AK posúdila hodnotiace správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.69.9.1
  Vyjadrenie k návrhu kritérií, ktoré boli AK zaslané ministrom školstva dňa 3. 12. 2012
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.69.10.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 68 (3.10.2012 - 4.10.2012, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 23.10.2012
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.68.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.68.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.68.5.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.68.6.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.68.7.1
  Predložené HS o hodnotení kvality poskytovaného vzdelávania posúdia členovia AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.68.9.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách - PS 9 - priradenie ŠO SPS 9.1 a SPS 9.2
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 67 (11.09.2012, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 28.09.2012
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.67.1.2
  AK schvaľuje predsedov stálych pracovných skupín a zaradenie nových členov AK za členov SPS
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.67.2.1a-c
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.67.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.67.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.67.5.1
  Zmeny v opisoch študijných odborov 2.2.3 hudobné umenie, 2.2.4 divadelné umenie, 2.2.5 filmové umenie a multimédia
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.67.6.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.67.7.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.67.8.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 66 (10.07.2012, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 24.07.2012
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.66.2.1a-c
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.66.2.1d-e
  Potvrdenie vyjadrenia AK k študijným programom
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.66.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.66.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.66.7.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.66.8.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.66.10.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 65 (16.05.2012 - 18.05.2012, Spišské Podhradie).
  Dátum zverejnenia: 11.06.2012
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.65.2.1a-d
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.65.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.65.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu č.6.3
  Zmena opisu študijného odboru 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.65.7.1a,b
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.65.7.1c
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z.
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.65.8.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.65.11.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.65.11.2a
  Schvaľovanie metodiky zostavovania hodnotiacej správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania STU v Bratislave
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.65.11.2a
  Schvaľovanie metodiky zostavovania hodnotiacej správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania PU v Prešove 1. časť
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.65.11.2a
  Schvaľovanie metodiky zostavovania hodnotiacej správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania PU v Prešove 2. časť
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.65.11.2a
  Schvaľovanie metodiky zostavovania hodnotiacej správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania PU v Prešove 3. časť
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.65.11.2b
  AK schvaľuje vzorovú metodiku zostavenia hodnotiacej správy vysokej školy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania
  Dokument PDF
  Zápisnica č. 64 (21.03.2012 - 23.03.2012, Nový Smokovec).
  Dátum zverejnenia: 18.04.2012
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.64.2.1a-d
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.64.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.64.3.1a,b
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.64.4.1
  Vysoká škola ekonómie a podnikania so so sídlom v Bratislave - štátny súhlas
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.64.4.2
  Goetheho univerzita v Bratislave - štátny súhlas
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.64.5.1
  Stanovisko k zmene v sústave študijných odborov - Kánonické právo
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.64.6.1a,b,c
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.64.7.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.64.8.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - HaI
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.64.10.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 63 (26.01.2012, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 15.02.2012
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.63.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.63.2.1b
  AK z vlastného podnetu opravuje
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.63.2.1c
  AK z vlastného podnetu dopĺňa
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.63.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.63.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.63.4.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.63.5.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 63.6.1
  Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (za obdobie od 1.januára 2010 do 31.decembra 2011)
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.63.7.1
  Správa o vnútornom hodnotení Akreditačnej komisie v roku 2011
  Dokument PDF

  Príloha k uzneseniu č.63.8.1a
  Ukončenie členstva členom stálych pracovných skupín AK k 26. 1. 2012
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.63.8.1b
  Vymenovanie členov do stálych pracovných skupín AK k 27. 1. 2012
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.63.8.4.4
  Komplexná akreditácia, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom - usmernenie
  Dokument Excel

  Zápisnica č. 62 (7.12.2011 - 8.12.2011, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 23.12.2011
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.62.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.62.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.62.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.62.4.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.62.5.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 6.1
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.62.6.1b
  Posúdenie spôsobilosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.62.6.2
  Plán komplexných akreditácií na roky 2013 až 2016 - 2. cyklus
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.62.7.1c
  Zmeny v Zásadách zostavovania pracovných skupín AK
  Dokument PDF

  Zápisnica č. 61 (26.10.2011 - 27.10.2011, Tatranské Zruby).
  Dátum zverejnenia: 23.11.2011
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.61.2.1a,b
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.61.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.61.2.3
  Potvrdenie pôvodného vyjadrenia, resp. zmena vyjadrenia z 59. a 60. zasadnutia AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.61.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.61.4.1b
  Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií so sídlom v Bratislave - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.61.5.1a,c
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.61.5.1b
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta - oprava vyjadrenia z 58. zasadnutia
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.61.6
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 7.1
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.61.7.1b
  Posúdenie spôsobilosti Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k bodu 7.2
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.61.7.2b
  Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Zápisnica č. 60 (23.8.2011, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 9.9.2011
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.60.2.1a,b
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.60.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.60.2.3
  Opravy AK v prilohách k uzneseniam 58.2.1/a-b a 59.2.1/a-b
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.60.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.60.5.1a,b
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.60.6.1
  Overenie výsledkov prijatých opatrení na UPJŠ (§ 82 ods. 8 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 59 (22. - 24.6.2011, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie).
  Dátum zverejnenia: 19.7.2011
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.59.2.1a-b
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.59.2.1c
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.59.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.59.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.59.4.1
  Paneurópska vysoká škola - zriadenie Fakulty psychológie a posúdenie spôsobilosti uskutočňovať predložený študijný program
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 5
  Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie, n.o., so sídlom v Bratislave - stanovisko DPS
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.59.5.1
  Zriadenie Akadémie médií, vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie, n.o., so sídlom v Bratislave - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.59.6.1
  Zmeny v opisoch študijného odboru 3.1.7 verejná politika a verejná správa
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.59.7.1a,b
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.59.7.1c
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.59.8.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.59.9.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 10.1
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií v Bratislave
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.59.10.1b
  Posúdenie spôsobilosti Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií v Bratislave uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k bodu 10.2
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy v Sládkovičove
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.59.10.2b
  Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy v Sládkovičove uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Zápisnica č. 58 (27. - 29.4.2011, Mojmírovce).
  Dátum zverejnenia: 19.5.2011
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.58.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.58.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.58.5.1a
  Zmeny v opisoch študijných odborov 8.4.3 výzbroj a technika ozbrojených síl
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.58.5.1a
  Zmeny v opisoch študijných odborov 8.4.4 národná a medzinárodná bezpečnosť
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.58.5.1a
  Zmeny v opisoch študijných odborov 8.4.6 vojenské spojovacie a informačné systémy
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.58.5.1b
  Zmeny v opise študijného odboru 7.1.8 röntgenológia a rádiológia
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.58.6.1a,b
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.58.6.1c
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.58.7.1
  Overenie výsledku opatrení prijatých Akadémiou umení v Banskej Bystrici na odstránenie nedostatkov po komplexnej akreditácii (§ 85 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z.)
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.58.8.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 10
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.58.10.1b
  Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.58.11.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách a ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 57 (23. - 25.2.2011, Žilina).
  Dátum zverejnenia: 18.3.2011
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.57.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.57.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.57.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.57.5.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.57.6.1
  Overenie výsledku opatrení prijatých VŠVU v Bratislave na odstránenie nedostatkov (§ 85 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z.)
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.57.6.2
  Overenie výsledku opatrení prijatých Trnavskou univerzitou v Trnave na odstránenie nedostatkov (§ 85 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z.)
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.57.6.3
  Overenie výsledku opatrení prijatých Katolíckou univerzitou v Ružomberku na odstránenie nedostatkov (§ 85 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z.)
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.57.7.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.57.8.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesora
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.57.10.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách a zriadenie dočasných pracovných skupín
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.57.10.5
  Zmeny v Podrobných pravidlách hodnotenia, podľa ktorých sa postupuje pri hodnotení v príslušných oblastiach výskumu
  Dokument PDF
  Zápisnica č. 56 (1. - 2.12.2010, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 16.12.2010
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.56.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.56.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.56.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.56.4.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.56.5.1
  Overenie výsledku opatrení prijatých VŠMU v Bratislave na odstránenie nedostatkov (§ 85 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z.)
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.56.6.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.56.7.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesora
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.56.8.1
  Zásady zostavovania pracovných skupín AK
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.56.8.2
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument PDF
  Zápisnica č. 55 (20. - 22.10.2010, Nový Smokovec).
  Dátum zverejnenia: 11.11.2010
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.55.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.55.5.1
  Overovanie skutočnosti oznámené vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.55.6.1
  Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - kritérium KZV-3
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.55.8.1
  Obnovenie platnosti priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesora
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.55.9.1
  Prehľad pôsobenia VŠ mimo sídla
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.55.10.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 54 (20.9.2010, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 8.10.2010
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.54.2.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách a ustanovenie nových predsedov pre oblasti výskumu 1, 4, 7, 16, 21, 24
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.54.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel

  Príloha k uzneseniu č.54.3.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.54.3.3
  Potvrdenie vyjadrenia z 53. ZAK k spôsobilosti Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.54.4.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesora
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.54.5.1
  Overovanie skutočnosti oznámené vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.54.6.1
  Ustanovenie dočasných pracovných skupín pre komplexné akreditácie VŠ
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.54.7.1
  Ustanovenie dočasných pracovných skupín na zabezpečenie overenia výsledku opatrení kontrolou na VŠ
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.54.7a.1
  Obnovenie platnosti pozastavených práv uskutočňovať študijné programy na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.54.8.1
  Ustanovenie dočasných pracovných skupín na prípravu stanovísk k žiadostiam VŠ
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 53 (28.6.2010 - 1.7.2010, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie).
  Dátum zverejnenia: 22.7.2010
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.53.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Vyjadrenie AK k študijným programom 2. stupňa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v súvislosti so zmenou garanta PPaSVZ
  Dokument Excel

  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.53.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.53.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesora
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.53.4.1
  Súhlas so zmenou s sústave študijných odborov - zaradenie 2. stupňa v študijnom odbore 7.4.4. pôrodná asistencia.
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.53.5.1
  Overovanie skutočnosti oznámené vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.53.6.1
  Obnovenie platnosti pozastavených práv uskutočňovať študijné programy na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.53.7.1
  Obnovenie platnosti pozastavených práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.53.8.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 52 (8.6.2010, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 17.6.2010
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.52.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.52.3.1
  Obnovenie platnosti pozastavených práv uskutočňovať študijné programy na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.52.4.1
  Prešovská univerzita v Prešove
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.52.4.2
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.52.5.1
  Overovanie skutočnosti oznámené vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 51 (28.4.2010 - 30.4.2010, Donovaly).
  Dátum zverejnenia: 18.5.2010
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.51.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.2.3
  Oprava prílohy k uzneseniu 47.13.2 z komplexnej akreditácie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesora
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.5.1
  Overovanie skutočností oznámených vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.6.1
  Súhlas so zmenou s sústave študijných odborov - zmena a doplnenie opisu študijného odboru 5.2.57 kvalita produkcie
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.51.7.3
  Obnovenie platnosti pozastavených práv uskutočňovať študijné programy na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.7.4
  Obnovenie platnosti pozastavených práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.9.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách, vymenovanie dočasnej pracovnej skupiny
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.51.9.2
  Podnety VŠ
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 50 (10.2.2010 - 12.2.2010, Tatranské Zruby).
  Dátum zverejnenia: 26.2.2010
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.50.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.2.3
  Oprava príloh k uzneseniam z komplexných akreditácií na základe podnetu zo strany VŠ
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.4.1
  Posúdenie žiadosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o zriadenie Fakulty sociálnych a politických vied - nesúhlas s jej zriadením
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.5.1
  Stanovisko pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 4 k listu č. 25_10/AK
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.50.5.2
  Stanovisko pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 8 k listu č. 24_10/AK
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.50.6.1
  Overovanie skutočnosti oznámené vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.7.1
  Prehľad termínov ukončenia komplexných akreditácií
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.7.2.1
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - vyhodnotenie kritéria KZU-6
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.7.2.2
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - vyhodnotenie kritéria KZU-6
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.7.2.3
  Ekonomická univerzita v Bratislave - vyhodnotenie kritéria KZU-6
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.7.3
  Obnovenie platnosti priznaných práv - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.8.1
  Súhlas so zmenou s sústave študijných odborov - 3.1.7 verejná politika a verejná správa
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.50.8.2
  Súhlas so zmenou s sústave študijných odborov - doplnenie opisu študijného odboru - 3.4.7 tresné právo
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.50.9.1
  Poskytovanie vzdelávania vysokými školami mimo sídla fakulty alebo VŠ - pobočky VŠ
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.10.1
  Zmeny v stálych pracovných skupinách AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.50.10.3
  Predkladanie žiadostí a iných podnetov z vysokých škôl Akreditačnej komisii po komplexnej akreditácii
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.50.10.4
  Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie 29.9.2007 do 31.12.2009
  Dokument PDF
  - Priloha č.1 k Správe o činnosti Akreditačnej komisie ... - zoznam členov AK Dokument PDF
  - Príloha č.2 k Správe o činnosti Akreditačnej komisie ... - prehľady v rámci KA Dokument PDF
  Zápisnica č. 49 (3.12.2009 - 4.12.2009, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 10.12.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.49.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.2.3
  Oprava príloh k uzneseniam z komplexných akreditácií na základe podnetu zo strany VŠ
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.4.1
  Overovanie skutočnosti oznámené vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. - zmena garanta
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.5.2.1
  Žilinská univerzita v Žiline - vyhodnotenie kritéria KZU-6
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.5.2.2
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - vyhodnotenie kritéria KZU-6
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.5.2.3
  Vysoká školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. - kritéria KZU-6, KZV-3, KZO-3
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.49.5.3
  Žilinská univerzita v Žiline SvF - obnovenie platnosti priznaných práv - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.49.5.4
  Žilinská univerzita v Žiline SvF - obnovenie platnosti priznaných práv - habilitačné a vymenúvacie konanie
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 48 (21.10.2009 - 23.10.2009, Nový Smokovec).
  Dátum zverejnenia: 12.11.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.48.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.4.1
  Overovanie skutočnosti oznámené vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z.
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.5.1
  Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií v Bratislave
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.5.2
  Medzinárodná vysoká škola manažmentu v Bratislave
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.6.3
  Ekonomická univerzita v Bratislave - obnova platnosti pozastavených práv - študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.6.4
  Úprava termínov predkladania žiadostí o komplexnú akreditáciu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.6.6
  Úprava názvu študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.48.8.3
  Termíny zasadnutí AK na 1. polrok 2010
  Dokument Word
  Zápisnica č. 47 (19.8.2009 - 21.8.2009, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 30.9.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.47.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.47.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.47.2.3
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 3
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.3.2
  Posúdenie spôsobilosti Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 4
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Akadémie umení v Banskej Bystrici
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.4.2
  Posúdenie spôsobilosti Akadémie umení v Banskej Bystrici uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 5
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Technickej univerzity v Košiciach
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.5.2
  Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity v Košiciach uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Prílohy k uzneseniu č.47.5.3
  Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity v Košiciach uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 6
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Univerzity J. Selyeho v Komárne
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.6.2
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity J. Selyeho v Komárne uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 7
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.7.2 a 47.7.3
  Posúdenie spôsobilosti Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 8
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.8.2 a 47.8.3
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 9
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.9.2 a 47.9.3
  Posúdenie spôsobilosti Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 10
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.10.2 a 47.10.3
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 11
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.11.2 a 47.11.3
  Posúdenie spôsobilosti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 12
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.12.2 a 47.12.3
  Posúdenie spôsobilosti Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 13
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.13.2 a 47.13.3
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 14
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.47.14.2
  Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 46 (29.6.2009 - 2.7.2009, Spišské Podhradie, časť Spišská Kapitula).
  Dátum zverejnenia: 11.8.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.46.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.46.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 3
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Trnavskej univerzity v Trnave
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.46.3.2
  Posúdenie spôsobilosti Trnavskej univerzity v Trnave uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Prílohy k uzneseniu č.46.3.3
  Posúdenie spôsobilosti Trnavskej univerzity v Trnave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 4
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Žilinskej univerzity v Žiline
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.46.4.2 a č.46.4.3
  Posúdenie spôsobilosti Žilinskej univerzity v Žiline uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  - VUVB Dokument Excel
  - EF Dokument Excel
  - FPEDaS Dokument Excel
  - FRI Dokument Excel
  - FSI Dokument Excel
  - SvF Dokument Excel
  - SjF Dokument Excel
  - FPV Dokument Excel
  Príloha k bodu 5
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.46.5.2 a č.46.5.3
  Posúdenie spôsobilosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  - FESRR Dokument Excel
  - FAPZ Dokument Excel
  - FBP Dokument Excel
  - FEM Dokument Excel
  - FZKI Dokument Excel
  - TF Dokument Excel
  Príloha k bodu 6
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia Prešovskej univerzity v Prešove
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.46.6.2 a č.46.6.3
  Posúdenie spôsobilosti Prešovskej univerzity v Prešove uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 7
  - štátny súhlas - Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
  Dokument Excel
  Prílohy k bodu 9
  Príloha 46.9.2
  Zmena na poste garantov - nevysokoškolské inštitúcie
  Dokument Word
  Príloha 46.9.3
  Zmeny v termínoch na predkladanie žiadostí o komplexnú akreditáciu na rok 2010 a 2011
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 45 (17.6.2009, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 21.7.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.45.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.45.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 4
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity Komenského v Bratislave
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.45.4.2 a č.45.4.3
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity Komenského v Bratislave uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  - LF Dokument Excel
  - PraF Dokument Excel
  - FiF Dokument Excel
  - PriF Dokument Excel
  - PdF Dokument Excel
  - FaF Dokument Excel
  - FTVS Dokument Excel
  - JLF Dokument Excel
  - FMFI Dokument Excel
  - RKCMBF Dokument Excel
  - EBF Dokument Excel
  - FM Dokument Excel
  - FSEV Dokument Excel
  Príloha k bodu 5
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  Dokument PDF
  Prílohy k uzneseniu č.45.5.2 a č.45.5.3
  Posúdenie spôsobilosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočňovať študijné programy a habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  - SvF Dokument Excel
  - SjF Dokument Excel
  - FEI Dokument Excel
  - FCHPT Dokument Excel
  - FA Dokument Excel
  - MtF Dokument Excel
  - FIIT Dokument Excel
  - UM Dokument Excel
  Zápisnica č. 44 (18.5.2009, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 24.6.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.44.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.44.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 4
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej škole manažmentu v Trenčíne
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.44.4.2
  Posúdenie spôsobilosti Vysokej škole manažmentu v Trenčíne uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 5
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.44.5.2
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.44.5.3
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.44.6.2
  Žiadosť rektora VŠMU v Bratislave
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 43 (22.4.2009 - 24.4.2009, Nitra).
  Dátum zverejnenia: 8.6.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.43.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.43.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.43.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 6
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností APZ v Bratislave
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.43.6.2
  Posúdenie spôsobilosti Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.43.6.3
  Posúdenie spôsobilosti Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 7
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.43.7.2
  Posúdenie spôsobilosti Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.43.7.3
  Posúdenie spôsobilosti Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 8
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Technickej univerzity vo Zvolene
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.43.8.2
  Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity vo Zvolene uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.43.8.3
  Posúdenie spôsobilosti Technickej univerzity vo Zvolene uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.43.10.1
  Zmena v v stálych a dočasných pracovných skupinách AK
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 42 (25.2.2009 - 27.2.2009, Žilina).
  Dátum zverejnenia: 6.4.2009
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.42.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.5.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.6.4
  Dočasné pracovné skupiny pre koordináciu činností pre komplexnú akreditáciu na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 7
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností VŠVU v Bratislave
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.42.7.2
  Posúdenie spôsobilosti VŠVU v Bratislave uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.7.3
  Posúdenie spôsobilosti VŠVU v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 8
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností VŠMU v Bratislave
  Dokument PDF
  Zmeny v prílohe k uzneseniu č.42.8.2 odsúhlasené na 44. mimoriadnom zasadnutí AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.8.2
  Posúdenie spôsobilosti VŠMU v Bratislave uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.8.3
  Posúdenie spôsobilosti VŠMU v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.42.9.1
  Zmena v dočasnej pracovnej skupine AK
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 41 (3.12.2008 - 4.12.2008, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 29.12.2008
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.41.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.41.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.41.2.3
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.41.2.4
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.41.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.41.4.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.41.6.1
  Zmeny v PS AK a doplnenie PS AK
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.41.6.2
  Termíny zasadnutí AK v roku 2009
  Dokument Word
  Zápisnica č. 40 (13.10.2008 - 15.10.2008, Nový Smokovec).
  Dátum zverejnenia: 10.11.2008
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.40.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.40.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.40.3.1
  Zmena názvu študijného odboru 7.1.25
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.40.4.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.40.5.1.1
  Dočasné pracovné skupiny pre koordináciu činností pre komplexnú akreditáciu na vysokých školách
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.40.5.1.2
  Zmeny v stálych pracovných skupinách AK
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 6
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach
  Dokument PDF Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.40.6.2
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.40.6.3
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 39 (8.9.2008, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 30.9.2008
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.39.3.1a
  Prerozdelenie členov AK do jednotlivých skupín podľa oblasti výskumu k 1.9.2008
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.39.3.1b
  Dočasné pracovné skupiny - komplexná akreditácia vysokých škôl
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.39.3.2
  Dočasná pracovná skupina pre KA KU v Ružomberku
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.39.4.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.39.5.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.39.5.2
  Opis študijného odboru - 3.2.3 masmediálne štúdiá
  Dokument Word
  Zápisnica č. 38 (30.6.-2.7.2008, Spišská Kapitula).
  Dátum zverejnenia: 18.7.2008
  Dokument PDF
  Zmeny v prílohe k uzneseniu č.38.2.1
  Zaslané na MŠ SR 30.9.2008 v súlade s čl. 6 ods. 2 platného štatútu AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.2.2
  Vyjadrenie Akreditačnej komisie k žiadosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o odňatie priznaných práv uskutočňovať študijné programy na jednej fakulte a priznanie práv uskutočňovať študijné programy na inej fakulte univerzity
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.2.3
  Posúdenie spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.2.4
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.4.1
  Opis študijného programu - 3.1.15 sociálna antropológia
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.38.5.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 7
  Hodnotiaca správa - Komplexná akreditácia činností Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
  Dokument PDF Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.38.7.2
  Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.7.3
  Posúdenie spôsobilosti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.38.8.3
  Harmonogram činností vonkajšieho hodnotenia komisie za rok 2008
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.38.8.5
  Stanovisko Akreditačnej komisie k podnetu rektora UK na zmenu štruktúry učiteľských študijných odborov
  Dokument Word
  Zápisnica č. 37 (16.-18.4.2008, Donovaly).
  Dátum zverejnenia: 15.5.2008
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.37.2.2
  Vyjadrenie AK k návrhu Kritérií akreditácie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesorov
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.37.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy - vysoké školy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.37.3.2
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy - nevysokoškolské inštitúcie
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.37.4.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy - habilitácie a inaugurácie
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.37.6.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.37.7.6
  Stanovisko AK k Podrobným kritériám hodnotenia, podľa ktorých sa postupuje pri hodnotení v príslušných oblastiach výskumu
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.37.8.1
  Iniciácia akreditácie študijného programu európske rozvojové programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.37.9.1
  Zoznam členov pracovných skupín pre oblasť výskumu 18. Lekárske a farmaceutické vedy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.37.9.2
  Harmonogram činností vnútorného hodnotenia komisie na rok 2007
  Dokument Excel
  Zápisnica č. 36 (20.-22.2.2008, Tatranské Zruby).
  Dátum zverejnenia: 20.3.2008
  Dokument PDF
  Zmeny v prílohe k uzneseniu č.36.2.1
  Zaslané na MŠ SR 21.5.2008 v súlade s čl. 6 ods. 2 platného štatútu AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.36.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy - vysoké školy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.36.2.2
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy - nevysokoškolské inštitúcie
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.36.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy - habilitácie a inaugurácie
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.36.6.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.36.7.1
  Plán komplexných akreditácií
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.36.7.4
  Predsedovia pracovných skupín pre komplexnú akreditáciu vysokých škôl
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.36.7.6
  Úprava Podrobných pravidiel hodnotenia ... schválených uznesením 29.6.1
  Dokument Word
  Zápisnica č.35 (28.-30.11.2007, Bratislava).
  Dátum zverejnenia: 22.12.2007
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.35.3.1
  Vyjadrenie ku kritériám na začleňovanie vysokých škôl
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.35.4.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.35.5.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.35.6.1
  Opis študijného programu - 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.35.7.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.35.8.1
  Plán komplexných akreditácii na rok 2007 a 2008 s výhľadom na roky 2009 - 2010
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.35.8.3
  Vzor akreditačného spisu pre komplexné akreditácie ako odporúčanie
  Dokument Word
  Zápisnica č.34 (26.-28.9.2007, Nový Smokovec).
  Dátum zverejnenia: 29.10.2007
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.34.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.34.3.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.34.3.3
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.34.4.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.34.6.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami na 34. zasadnutie AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.34.7.2
  Plán komplexných akreditácii na rok 2007 a 2008 s výhľadom na roky 2009 - 2010
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.34.8.1
  Správa o činnosti za obdobie od 9.4.2005 do 28.9.2007
  Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.34.9.1
  Sebahodnotenie kvality niektorých činností Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky
  Dokument PDF
  Zápisnica č.33 (2.-4.7.2007, Spišská Kapitula). Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.33.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.33.2.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.33.2.4
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.33.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.33.5.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami na 33. zasadnutie AK
  Dokument Excel
  Zápisnica č.32 (25.-27.4.2007, Bratislava). Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.32.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.2.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.2.3
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.2.4
  Posúdenie spôsobilosti Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.2.5
  Oprava Prílohy č. 4 zápisnice č. 15 zo zasadnutia Akreditačnej komisie
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.2.6
  Oprava Prílohy k uzneseniu 29.2.2 zápisnice č. 29 zo zasadnutia Akreditačnej komisie
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.4.1
  Hodnotiaca správa z komplexnej akreditácie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.32.4.2
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.4.3
  Posúdenie spôsobilosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.6.1
  Posúdenie zmien na postoch garantov predložené vysokými školami na 32. zasadnutie AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.32.7.1
  Plán komplexných akreditácii na rok 2007 a výhľad na roky 2008 - 2011
  Dokument Excel
  Zápisnica č.31 (14.-16.2.2007, Tatranské Zruby). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.31.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.31.2.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.31.2.3
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.31.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.31.6.1
  Opis študijného odboru kognitívna veda
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.31.9.4
  Osnova kritérií hodnotenia komplexnej akreditácie vzhľadom na ostatné aspekty
  Dokument Word
  Zápisnica č.30 (13.-14.12.2006, Banská Bystrica). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.30.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.30.2.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.30.2.3
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.30.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.30.5.1
  Pilotný projekt vnútorného a vzájomného vonkajšieho hodnotenia Akreditačnej komisie ČR a Akreditačnej komisie SR
  Dokument Word
  Zápisnica č.29 (25.-27.10.2006, Nový Smokovec). Dokument PDF
  Príloha k uzneseniu č.29.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.29.2.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.29.2.3
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.29.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.29.5.2
  Opis 3. stupňa študijného odboru 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.29.6.1
  Podrobné pravidlá hodnotenia, podľa ktorých sa postupuje pri hodnotení v príslušných oblastiach výskumu
  Dokument PDF
  Zápisnica č.28 (6.-7.9.2006, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.28.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.28.3.2
  Dokument Word
  Zápisnica č.27 (3.-4.7.2006, Nitra). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.27.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.27.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.27.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Zápisnica č.26 (17.-19.5.2006, Bardejovské Kúpele). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.26.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.26.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.26.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.26.5.1
  Opis 3. stupňa študijného odboru 5.2.12 Elektrotechnológie a materiály
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.26.5.3
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Zápisnica č.25 (5.-7.4.2006, Tatranské Zruby). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.25.1.1
  Zloženie pracovných skupín podľa oblastí výskumu
  Archív ZIP
  Príloha k uzneseniu č.25.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.25.2.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.25.2.3
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.25.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Zápisnica č.24 (9.3.2006, Žilina). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.24.1.2
  Prerozdelenie členov AK do jednotlivých skupín podľa oblasti výskumu
  Dokument Excel
  Zápisnica č.23 (8.-10.2.2006, Liptovský Ján). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.23.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.23.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.23.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.23.4.2
  Opis 1. stupňa študijného odboru 5.2.37 Mineralurgia
  Dokument Word
  Zápisnica č.22 (30.11.-2.12.2005, Nitra). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.22.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.22.2.2
  Kombinácie predmetových špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.22.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.22.5.1
  Spresnenie plánu komplexných akreditácii na rok 2006 a výhľadovo plán na roky 2007 - 2010
  Dokument Excel
  Prílohy k uzneseniu č.22.6.1
  Vyjadrenie sa o návrhoch na zmeny v sústave študijných odborov
  I/ Dokument Word
  II/ a) Dokument Word
  II/ b) Dokument Word
  Zápisnica č.21 (28.10.2005, Žilina). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.21.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Zápisnica č.20 (21.-23.9.2005, Spišské Podhradie). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.20.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.20.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.20.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Prílohy k uzneseniu č.20.5.2
  Vyjadrenie sa o návrhu na zmenu opisu študijného odboru "1.1.4 Pedagogika"
  opis študijného odboru Dokument Word
  zdôvodnenie Dokument Word
  Zápisnica č.19 (1.7.2005, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.19.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.19.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Zápisnica č.18 (1.-3.6.2005, Pilišská Čaba). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.18.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.18.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.18.4.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
  Dokument Excel
  Prílohy k uzneseniu č.18.5.1
  Vyjadrenie sa o návrhoch na zmeny v sústave študijných odborov
  a) Dokument Word
  b) Dokument Word
  c) opis Dentálna hygiena Dokument Word
  c) opis Fyzioterapia Dokument Word
  c) opis Fyziologická a klinická výživa Dokument Word
  c) opis Optometria Dokument Word
  c) opis Rádiologická technika Dokument Word
  c) opis Zubná technika Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.18.6.1
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.18.6.4.2
  Dokument Excel
  Zápisnica č.17 (6.-8.4.2005, Tatranské Zruby). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.17.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.17.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 4
  Správa o činnosti Akreditačnej komisie
  Dokument Word
  Zápisnica č.16 (15.-17.2.2005, Tatranská Lomnica). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.16.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.16.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 4
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Zápisnica č.15 (8.-9.12.2004, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.15.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.15.2.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Excel
  Sumarizácia učiteľských študijných programov v kombinácii aprobačných predmetov tak, ako ich Akreditačná komisia prerokovala na predchádzajúcich zasadnutiach v nadväznosti na žiadosti vysokých škôl
  (uznesenie č. 15.2.5)
  zobraziť
  Príloha k uzneseniu č.15.4.3
  Opis 3. stupňa študijného odboru 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov
  Dokument Word
  Zápisnica č.14 (6.-8.10.2004, Donovaly). Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.14.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.14.3.2
  Posúdenie spôsobilosti nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.14.5.2
  Vyjadrenie sa o návrhu na zaradenie študijneho odboru "Urgentná zdravotná starostlivosť" do sústavy študijných odborov
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.14.5.3
  Vyjadrenie sa o návrhu na zaradenie opisu 3. stupňa študijneho odboru "4.2.16 Neurovedy" do sústavy študijných odborov
  Dokument Word
  Zápisnica č.13 (22.-24.6.2004, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.13.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Zápisnica č.12 (26.5.2004, Bratislava, mimoriadne zasadnutie). Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.12.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 12.4.4
  Odpoveď na list predsedu vlády
  Dokument Word
  Zápisnica č.11 (14.-16.4.2004, Spišské Podhradie). Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.11.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Prílohy k uzneseniu č.11.5.1
  Vyjadrenie sa o návrhoch na zmeny v sústave študijných odborov
  I/ a) Dokument Word
  I/ a) - h) Dokument Word
  I/ i) Dokument Word
  II/ a) Dokument Word
  II/ b) Dokument Word
  II/ c) Dokument Word
  II/ d) Dokument Word
  III/ a) Dokument Word
  Zápisnica č.10 (4.-6.2.2004, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.10.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Zápisnica č.9 (3.-4.12.2003, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.9.1.2
  Návrh kritérií na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy
  Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.9.4.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Zápisnica č.8 (12.-13.11.2003, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.8.2.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Uznesenie č.8.4.1
  Návrh na zmenu opisu študijného odboru 8.1.2 šport
  Dokument Word
  Zápisnica č.7 (1.-2.10.2003, Bratislava). Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.7.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Uznesenie č.7.4.1
  Vyjadrenie Akreditačnej komisie k návrhu na zriadenie Univerzity J. Selyeho v Komárne
  Dokument Word
  Zápisnica č.6 (9.-10.7.2003, Žilina). Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.6.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.6.5.1
  Vytvorenie novej pracovnej skupiny a zmena názvu existujúcej pracovnej skupiny
  Dokument Word
  Dokument Word
  Zápisnica č.5 (28.-30.5.2003, Košice). Dokument Word
  Príloha k bodu 2
  Pracovné skupiny a ich predsedovia na posúdenie žiadostí doručených AK
  Dokument Excel
  Príloha k uzneseniu č.5.3.1
  Posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
  Dokument Excel
  Zápisnica č.4 (3.-4.4.2003, Banská Bystrica). Dokument Word
  Príloha k bodu 2/II
  Poverenie pracovných skupín posúdením žiadostí
  Dokument Excel
  Príloha k bodu 2/III
  Harmonogram predkladania hodnotiacich správ (stanovísk) predsedami pracovných skupín
  Dokument Word
  Príloha k bodu 3
  Osnova hodnotiacej správy na vyjadrenie sa komisie podĺa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 131/2002 o vysokých školách
  Dokument Word
  Príloha k bodu 3
  (Pilotná) hodnotiaca správa pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 131/2002 o vysokých školách
  Hospodárska informatika Dokument Word
  Priemyselné inžinierstvo Dokument Word
  Medzinárodný manažment Dokument Word
  Zápisnica č.3 (7.2.2003, Bratislava). Dokument Word
  Zápisnica č.2 (12.-13.12.2002, Nitra). Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2.3.1a
  Kritériá používané pri posudzovaní podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 131/2002 o vysokých školách (Zásady)
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2.3.1b
  Kritériá používané pri akreditácii habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2.3.1c
  Kritériá používané pri návrhu na začlenenie vysokej školy
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2.4.1
  Kritériá používané pri akreditácii nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na doktorandskom študijnom programe
  Dokument Word
  Príloha k uzneseniu č.2.6.1
  Plán komplexných akreditácii na rok 2004 a výhľadovo plán na roky 2005-2009
  Dokument Excel
  Zápisnica č.1 (15.11.2002, Bratislava). Dokument Word Formát RTF Formát PDF
  Zásady zostavovania pracovných skupín Akreditačnej komisie Dokument Word Formát RTF Formát PDF
  Príloha k uzneseniu č.1.3.1
  Kritériá používané pri posudzovaní podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 131/2002 o vysokých školách (Schémy)
  Dokument Word

  3. funkčné obdobie

  Zápisnica č.1 (19.4.1999, Bratislava). Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.2 (13.-14.5.1999, Bratislava). Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.3 (2.-3.6.1999, Rajecké Teplice). Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.4 (13.-15.10.1999, Račková dolina). Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.5 (9.-10.12.1999, Herľany). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k bodu č.2: Zásady na posudzovanie spôsobilostí fakúlt ... Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k bodu č.3: Doplnenie stálych pracovných skupín AK na základe uznesení 4.3.1a/ a 4.11.1 Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k bodu č.4: Zloženie pracovných skupín AK na akreditáciu fakúlt v prvom polroku 2000 Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.6 (21.1.2000, Bratislava). Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.7 (29.-31.3.2000, Bratislava). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k bodu č.2: Zloženie pracovných skupín na akreditáciu fakúlt v druhom polroku 2000 Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k bodu č.9.5: Spresnenie uznesenia AK č.19.8.2 v odseku A/I/1,2 Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.8 (31.5.-1.6.2000, Banská Bystrica). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu 8.4.1. Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.9 (11.-13.10.2000, Nitra). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.9.1.1 Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.9.8.2 Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.10 (6.-8.12.2000, Žilina). Dokument Word97
  Príloha k bodu č.2 Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.10.6.1 Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.10.8.2 Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.11 (1.-2.2.2001, Bratislava). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.11.7.2 Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.12 (28.-30.3.2001, Kočovce). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.12.1.2 Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.12.7.1 Dokument Word97 Formát RTF
  Uskutočnené akreditácie 1999-2001 Dokument Excel97
  Zápisnica č.13 (29.5.-1.6.2001, Virta). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k bodu 1 - Evalvácia za roky 1998-1999 Dokument Word Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.13.7.1 Dokument Word Formát RTF
  Príloha k uzneseniu č.13.8.2 Dokument Word Formát RTF
  Zápisnica č.14 (26.9.-28.9.2001, Moravany n/Váhom). Dokument Word97 Formát RTF
  Príloha k bodu č.8 Dokument Word Formát RTF
  Zápisnica č.15 (9.11.2001, Bratislava). Dokument Word97 Formát RTF
  Zápisnica č.16 (5-7.12.2001, Herľany). Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Príloha k bodu č.1 Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Zápisnica č.17 (23-25.1.2002, Mojmírovce). Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Príloha k uzneseniu č.17.6.3 Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Zápisnica č.18 (20-22.3.2002, Nitra). Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Príloha ku bodu č.1 Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Príloha k uzneseniu č.18.6.1 Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Príloha k uzneseniu č.18.6.4 Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Príloha k uzneseniu č.18.6.5 Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Príloha k uzneseniu č.18.6.7 Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF
  Zápisnica č.19 (21-24.5.2002, Bardejov). Dokument Word97 Formát RTF Formát PDF