SPRÁVY O ČINNOSTI

SK | EN

Akreditačná komisia predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej "vláda SR") raz za dva roky správu o svojej činnosti, ktorá obsahuje:

  1. a) informáciu o plnení úloh komisie,

  2. b) základné údaje o výške finančných prostriedkov použitých na jej činnosť za hodnotené obdobie,

  3. c) odporúčania komisie na zvyšovanie kvality vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl.

Správa o činnosti sa predkladá vláde SR prostredníctvom ministra školstva do 28. februára v príslušnom roku.

Správy o činnosti, ktoré Akreditačná komisia doteraz predložila vláde SR:

Uznesenie 104.9.1: Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2017. Dokument PDF
Uznesenie 91.9.1: Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2015. Dokument PDF
Uznesenie 75.7.1: Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2013. Dokument PDF
Uznesenie 63.6.1: Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2011. Dokument PDF
Uznesenie 50.4.10: Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 29.9.2007 do 31.12.2009. Dokument PDF
Uznesenie 34.8.1: Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 9.4.2005 do 28.9.2007. Dokument PDF
Uznesenie 17.4.1: Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 1.9.2002 do 8.4.2005 Dokument Word