MEMORANDUM

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  

Memorandum o spolupráci medzi Akreditačnou komisiou, poradným orgánom
vlády Slovenskej republiky a Študentskou radou vysokých škôl

Dňa 15. apríla 2014 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády Slovenskej republiky a Študentskou radou vysokých škôl, cieľom ktorého je spoločný záujem aktívne spolupracovať pri zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na vysokých školách v Slovenskej republike a takto posilovať jeho integráciu do Európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru.


Memorandum o spolupráci medzi Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády Slovenskej republiky a Študentskou radou vysokých škôl Dokument Word