MEMORANDUM

SK | EN

Memorandum o spolupráci medzi Akreditačnou komisiou, poradným orgánom
vlády Slovenskej republiky a Študentskou radou vysokých škôl

Dňa 15. apríla 2014 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády Slovenskej republiky a Študentskou radou vysokých škôl, cieľom ktorého je spoločný záujem aktívne spolupracovať pri zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na vysokých školách v Slovenskej republike a takto posilovať jeho integráciu do Európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru.


Memorandum o spolupráci medzi Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády Slovenskej republiky a Študentskou radou vysokých škôl Dokument Word