PLÁN ZASADNUTÍ

SK | EN

Plán zasadnutí Akreditačnej komisie na rok 2019


Uznesenie 109.9.4b
Uznesenie 111.6.2e
Akreditačná komisia odsúhlasila termíny zasadnutí na rok 2019 takto:
  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
110. 13. 2. - 14. 2. 2019 Bratislava 13. - 14. februára 2019
111. 24. - 25. 4. 2019 Bratislava 24. - 25. apríla 2019
112. 21. 8. 2019
mimoriadne zasadnutie AK
Bratislava 21. augusta 2019
113. 18. 9. 2019 Bratislava 18. septembra 2019
114. 6. 11. - 7. 11. 2019 Bratislava 6. ­ 7. novembra 2019

Plán zasadnutí Akreditačnej komisie na rok 2018


Uznesenie 103.9.2.1
Akreditačná komisia odsúhlasila termíny zasadnutí na rok 2018 takto:
  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
104. 7. - 8. 2. 2018 Bratislava 7. - 8. februára 2018
105. 4. - 5. 4. 2018 Bratislava 4. - 5. apríla 2018
106. 27. - 28. 6. 2018 Bratislava 27. - 28. júna 2018 v Trenčianskych Tepliciach
107. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 13. augusta 2018
108. 12. 9. 2018 Bratislava 12. septembra 2018
  Uznesenie 108.10.3
AK odsúhlasila termín a miesto konania 109. ZAK takto:
109. 14. - 15.11. 2018 Bratislava 14. - 15. novembra 2018

Plán zasadnutí Akreditačnej komisie na rok 2017


Uznesenie 99.9.3b
Akreditačná komisia odsúhlasila termíny zasadnutí v roku 2017 takto:
  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
99. 24. - 25. 1. 2017 Bratislava 24. - 25. januára 2017
100. 5. - 6. 4. 2017 Bratislava 5. - 6. apríla 2017
101. 21. - 22. 6. 2017 Trenčianske Teplice 21. - 22. júna 2017
102. 13. 9. 2017 Bratislava 13. septembra 2017
103. 22. - 23. 11. 2017 Bratislava 22. - 23. novembra 2017

Plán zasadnutí Akreditačnej komisie na rok 2016


Uznesenie 90.8.6.1
Akreditačná komisia odsúhlasila termíny zasadnutí v roku 2016 takto:
  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
91. 13. - 14. 1. 2016 Bratislava 13. - 14. januára 2016
92. 24. 2. 2016 Bratislava 24. februára 2016
93. 6. - 7.4. 2016 Bratislava 6. - 7. apríla 2016
94. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 5. mája 2016
95. 29.6. - 1.7. 2016 Bratislava 29. - 30. jún 2016 v Trenčianskych Tepliciach
96. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 17. augusta 2016
97. 8.9. 2016* Bratislava 8. septembra 2016
98. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 25. novembra 2016
* K 31.8.2016 končí funkčné obdobie 7 členom AK. Návrh termínov zasadnutia do konca roka 2016 sa navrhuje dodatočne odsúhlasiť až na septembrovom zasadnutí.

Plán zasadnutí Akreditačnej komisie na rok 2015


Uznesenie 86.8.2 a 89.7.1
Akreditačná komisia odsúhlasila termíny zasadnutí na druhý polrok 2015 takto:
  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
88. 22. - 25. 8. 2015 Trnava 22. - 25. augusta 2015
89. 28. - 29. 10. 2015 Bratislava 28. - 29. októbra 2015
90. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 9. decembra 2015

Uznesenie 81.8.3c
Akreditačná komisia odsúhlasila zmenu uznesenia č. 80.9.3h, ktorým sa ustanovili v súlade s čl. 4 ods.3 platného štatútu AK termíny konania zasadnutí na prvý polrok 2015 a to takto:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
81. 28.- 29. 1. 2015 Bratislava 28. - 29. januára 2015
82. 26.- 28. 2. 2015 Bratislava 26. - 27. februára 2015
83. 25. - 27. 3. 2015 Bratislava 26. - 27. marca 2015
84. 29. - 30. 4. 2015* Bratislava 28. - 30. apríla 2015
85. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 18. mája 2015
86. 27. - 29. 5. 2015 Tatranské Zruby 27. - 29. mája 2015
87. 1. 7. - 3. 7. 2015 Liptovský Mikuláš 1. - 3. júla 2015

Uznesenie 83.7.3
*Akreditačná komisia odsúhlasila zmenu uznesenia č. 81.8.3c v znení uznesenia 82.7.3b takto:
  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
84. 28. - 30. 4. 2015 Bratislava

Plán zasadnutí Akreditačnej komisie na rok 2014


Uznesenie 74.11.3
Návrh plánu zasadnutí AK na rok 2014:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
75. 22.- 23. 1. 2014 Bratislava 22. - 23. januára 2014
76. 2. - 4. 4. 2014 Tatranské Zruby 2. - 4. apríla 2014
77. 28. - 29. 5. 2014 Bratislava 28. - 29. mája 2014
78. 30. 6. - 2. 7. 2014 Spišská Kapitula 30. júna - 1. júla 2014
79. 10. - 11. 9. 2014 Bratislava 10. septembra - 11. septembra 2014
80. 20. - 21. 11. 2014 Bratislava 20. novembra - 21. novembra 2014
Vzhľadom na aktivity, ktoré v rámci komplexných akreditácií vysokých škôl bude plniť Akreditačná komisia v druhom polroku 2014, predpokladá sa, že do konca roka už nebude možné zvolať ďalšie riadne zasadnutie.

Plán zasadnutí Akreditačnej komisie na druhý polrok 2013


Uznesenie 71.11.4a
Akreditačná komisia v súlade s čl. 5 ods. 4 platného štatútu AK schválila nasledujúce termíny zasadnutí v druhom polroku 2013:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
72. 18. 9. - 19.9. 2013 Bratislava 18. - 19. septembra 2013
73. 23. 10. - 25. 10. 2013 Bratislava 23. - 24. októbra 2013
74. 4. 12. - 5.12. 2013 Bratislava 4. - 5. decembra 2013

Plán zasadnutí Akreditačnej komisie na prvý polrok 2013


Uznesenie 69.10.2
Akreditačná komisia v súlade s čl. 5 ods. 4 platného štatútu AK schválila nasledujúce termíny zasadnutia v prvom polroku 2013:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
1. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 29. januára 2013
70. 27. 2. - 1. 3. 2013 Nový Smokovec 27. - 28. februára 2013
2. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 24. apríla 2013
71. 1. 7. - 3. 7. 2013 Spišská Kapitula 1. - 3. júla 2013
V prípade potreby predseda AK zvolá mimoriadne zasadnutie v súlade s čl. 5 ods. 13 platného štatútu AK

Plán zasadnutí Akreditačnej komisie na druhý polrok 2012


Uznesenie 65.11.4 (*uznesenie 67.8.3)
Harmonogram zasadnutí na druhý polrok 2012:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
66. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 10. júla 2012
67. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 11. septembra 2012
68. 3. - 4. 10. 2012 Bratislava* 3. - 4. októbra 2012
69. 5. - 7. 12. 2012 Bratislava 5. - 6. decembra 2012

Plán zasadnutí Akreditačnej komisie na prvý polrok 2012


Uznesenie 62.7.4 (*uznesenie 63.8.4.5)
Harmonogram zasadnutí na prvý polrok 2012:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
63. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 26. januára 2012
64. 21. - 23. 3. 2012 Nový Smokovec* 21.-23. marca 2012
65. 16. - 18. 5. 2012 Spišská Kapitula 16.-18. mája 2012
2.SZ 14. - 15. 6. 2012 Praha 14.-15. júna 2012 spoločné zasadnutie AK ČR a AK SR

Plán a realizácia zasadnutí Akreditačnej komisie v rokoch 2011 až 2003


Uznesenie 59.11.4
Harmonogram zasadnutí na druhý polrok 2011:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
60. 23. 8. 2011 Bratislava 23. augusta 2011
61. 26. - 27. 10. 2011 Tatranské Zruby 26. - 27. októbra 2011
62. 7. - 8. 12. 2011 Bratislava 7. - 8. decembra 2011

Uznesenie 55.10.4
Harmonogram zasadnutí na prvý polrok 2011:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
57. 23. - 25. 2. 2011 Žilina 23. - 25. februára 2011
58. 27. - 29. 4. 2011 Nitra 27. - 29. apríla 2011
59. 22. - 24. 6. 2011 Spišská Kapitula 22. - 24. júna 2011

Uznesenie 55.10.4
Harmonogram zasadnutí na rok 2010:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
50. 10. - 12. 2. 2010 Tatranské Zruby 10. - 12. februára 2010
51. 28. - 30. 4. 2010 Donovaly 28. - 30. apríla 2010
52. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 8. júna 2010
53. 28. 6. - 1. 7. 2010 Spišská Kapitula 28.júna - 1. júla 2010
54. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 20.septembra 2010
55. 20. - 22. 10. 2010 Nový Smokovec 20. - 22. októbra 2010
56. 1. - 2. 12. 2010 Bratislava 1. - 2. decembra 2010

Uznesenie 44.6.3
Harmonogram zasadnutí na rok 2009:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
42. 25. - 27. 2. 2009 Žilina 25. - 27. februára 2009
43. 22. - 24. 4. 2009 Nitra 22. - 24. apríla 2009
44. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 18. mája 2009
45. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 17. júna 2009
46. 29. 6. - 2. 7. 2009 Spišská Kapitula 26. júna - 2. júla 2009
47. 19. 8. - 21.8. 2009 Bratislava 19. augusta - 21. augusta 2009
48. 21. - 23.10. 2009 Nový Smokovec 21. októbra - 23. októbra 2009
49. 3. - 4.12. 2009 Bratislava 3. decembra - 4. decembra 2009

Bod 35.10.5
Harmonogram zasadnutí na časť roka 2008:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
36. 20. - 22. 2. 2008 Tatranské Zruby 20. - 22. februára 2008
37. 16. - 18. 4. 2008 Donovaly 16. - 18. apríla 2008
38. 30. 6. - 2. 7. 2008 Spišská Kapitula 30. júna - 2. júla 2008
39. mimoriadne zasadnutie AK Bratislava 8. septembra 2008
40. 13. - 15.10. 2008 Nový Smokovec 13. - 15. októbra 2008
41. 3. - 4. 12. 2008 Bratislava 3. - 4. decembra 2008

Bod 29.7.7
Plán zasadnutí na prvú časť roka 2007:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
31. 14. - 16. 2. 2007 Tatranské Zruby 14. - 16. 2. 2007
32. 25. - 27. 4. 2007 Bratislava 25. - 27. 4. 2007
33. 2. - 4. 7. 2007 Spišská Kapitula 2. - 4. 7. 2007
34. 26. - 28. 9. 2007 Nový Smokovec 26. - 28. 9. 2007

Bod 31.9.5
Plán zasadnutí na koniec roka 2007:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
35. 28. - 30. 11. 2007 Bratislava 28. - 30. 11. 2007

Bod 26.5.4
Termíny zasadnutí AK v druhom polroku 2006:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
27. 3. - 4. júla 2006 Nitra 3. - 4. júla 2006
28. 6. - 8. septembra 2006 Bratislava 6. - 7. septembra 2006
29. 25. - 27. októbra 2006 Nový Smokovec 25. - 27. októbra 2006
30. 13. - 15. decembra 2006 Banská Bystrica 13. - 14. decembra 2006
  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
23. 8. - 10. februára 2006 Liptovský Ján 8. - 10. februára 2006
24. mimoriadne zasadnutie Žilina 9. marca 2006
25. 5. - 7. apríla 2006 Tatranské Zruby 5. - 7. apríla 2006
26. 24. - 26. mája 2006 Bardejovské Kúpele 17. - 19. mája 2006

Bod 18.6.7
Akreditačná komisia sa dohodla na termínoch zasadnutia v druhom polroku 2005 takto:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
19. mimoriadne zasadnutie Bratislava 1. júla 2005
20. 21. - 23. septembra 2005 Spišské Podhradie 21. - 23. septembra 2005
21. mimoriadne zasadnutie Žilina 28. októbra 2005
22. 30. novembra - 2. decembra 2005 Nitra 30. novembra - 2. decembra 2005

Uznesenie 15.4.4
Akreditačná komisia predpokladá zasadnutia v 1. polroku 2005 takto:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
16. 15. - 18. februára 2005 Tatranská Lomnica 15. - 17. februára 2005
17. 6. - 8. apríla 2005 Tatranské Zruby 6. - 8. apríla 2005
18. 1. - 3. júna 2005 Pilišská Čaba 1. - 3. júna 2005

Bod 13.5.2.3
Termíny zasadnutí Akreditačnej komisie v druhom polroku 2004:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
14. 6. - 8. októbra 2004 Liptovský Ján 6. - 8. októbra 2004, Donovaly
15. 8. - 10. decembra 2004 Bratislava 8. - 9. decembra 2004

Uznesenie 7.5.3.2
Akreditačná komisia schvaľuje plán zasadnutí komisie na prvý polrok 2004 takto:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
10. 4. - 6. februára 2004 Bratislava 4. - 6. februára 2004
11. 14. - 16. apríla 2004 Spišské Podhradie 14. - 16. apríla 2004
12. mimoriadne zasadnutie Bratislava 26. mája 2004
13. 23. - 25. júna 2004 Bratislava 22. - 24. júna 2004

Uznesenie 2.7.3.
Akreditačná komisia schvaľuje plán zasadnutí komisie na rok 2003 takto:

  plánovaný termín miesto zasadnutia skutočnosť
3. 5. - 7. februára 2003 Bratislava 7. februára 2003
4. 2. - 4. apríla 2003 Banská Bystrica 3. - 4. apríla 2003
5. 28. - 30. mája 2003 Košice 28. - 30. mája 2003
6. 9. - 11. júla 2003 Žilina 9. - 10. júla 2003
7. 1. - 3. októbra 2003 Liptovský Ján 1. - 2. októbra 2003, Bratislava
8. mimoriadne zasadnutie podľa uznesenia 7.5.3.2
12. - 14. novembra 2003 Bratislava 12. - 13. novembra 2003
9. 3. - 5. decembra 2003 Bratislava 3. - 4. decembra 2003