PREHĽADY A INÉ ŠTATISTIKY

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  

Prehľady a iné štatistiky


Prehľad hodnotenia oblastí výskumu na 22 vysokých školách po 88. ZAK Dokument Excel