ÚVOD

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  Akreditačná komisia (ďalej len "AK") sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovanie. Komplexne posudzuje podmienky, v ktorých sa tieto činnosti na jednotlivých vysokých školách uskutočňujú a vypracúva odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl. Nezávislým hodnotením prispieva k zefektívneniu a zvýšeniu kvality poskytovaného vzdelávania na vysokých školách.

Aktuality

3.2.2016
Zápis z 91. zasadnutia Akreditačnej komisie (13.1.2016 - 14.1.2016, Bratislava)
4.1.2016
Zápis z mimoriadneho 90. zasadnutia Akreditačnej komisie (9.12.2015, Bratislava)
16.11.2015
Zápis z 89. zasadnutia Akreditačnej komisie (28.10. - 29.10 2015, Bratislava)
21.9.2015
Zápis z 88. zasadnutia Akreditačnej komisie (22.8. - 25.8 2015, Trnava)
9.7.2015
Zápis z 87. zasadnutia Akreditačnej komisie (1.7. - 3.7 2015, Liptovský Mikuláš)
29.6.2015
Vyhodnotenie návrhov vysokých škôl na špičkové tímy
16.6.2015
Zápis z 86. zasadnutia Akreditačnej komisie (27.5. - 29.5 2015, Tatranské Zruby)
9.6.2015
Pracovné stretnutie so zástupcami Akreditačnej komisie Českej republiky
25.5.2015
Zápis z 85. mimoriadneho zasadnutia Akreditačnej komisie (18.5.2015, Bratislava)
13.5.2015
Zápis z 84. zasadnutia Akreditačnej komisie (28.4. - 30.4 2015, Bratislava)
14.4.2015
Zápis z 83. zasadnutia Akreditačnej komisie (25.3. - 27.3 2015, Bratislava)
12.3.2015
Zápis z 82. zasadnutia Akreditačnej komisie (26.2. - 27.2 2015, Bratislava)
13.2.2015
Zápis z 81. zasadnutia Akreditačnej komisie (28.1. - 29.1 2015, Bratislava)
15.1.2015
Podpis dohody o spolupráci s Poľskou akreditačnou komisiou
11.12.2014
Zápis z 80. zasadnutia Akreditačnej komisie (20.11. - 21.11 2014, Bratislava)
9.12.2014
Akreditačná komisia vzhľadom na posunutie termínu predkladania návrhov vysokých škôl v rámci projektu "Identifikácia špičkových tímov vysokých škôl na Slovensku" upravila na svojom 80. zasadnutí, ktoré sa konalo v dňoch 20. - 21. novembra 2014 v Bratislave, pôvodný časový harmonogram zo 77. ZAK.
2.10.2014
Zápis zo 79. zasadnutia Akreditačnej komisie (10.9. - 11.9 2014, Bratislava)
25.9.2014
Vzor časového a obsahového harmonogramu návštevy členov AK počas komplexnej akreditácie VŠ
25.9.2014
Prehľad termínov, v ktorých AK uskutoční návštevy vysokých škôl v rámci komplexnej akreditácie (október - december 2014)
22.9.2014
Spoločné komuniké predstaviteľov Slovenskej rektorskej konferencie a Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, k projektu "Identifikácia špikových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku"
12.9.2014
Na základe žiadosti Slovenskej rektorskej konferencie a z dôvodu možnosti zapojenia sa väčšieho počtu vedeckých tímov do projektu "Identifikácia špičkových tímov vysokých škôl na Slovensku" Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, rozhodla na svojom riadnom 79. zasadnutí, ktoré sa konalo v dňoch 10. - 11. 9. 2014 v Bratislave, o predĺžení termínu predkladania formulárov do 15. októbra 2014.
2.9.2014
Oznam SAK "Ukončenie funkčného obdobia niektorých členov AK k 31.8.2014"
31.7.2014
Materiály k projektu "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku"
10.7.2014
Zápis zo 78. zasadnutia Akreditačnej komisie (30.6. - 1.7 2014, Spišské Podhradie, casť Spišská Kapitula)
17.6.2014
Zápis zo 77. zasadnutia Akreditačnej komisie (28. - 29.5 2014, Bratislava)
24.4.2014
Zápis zo 76. zasadnutia Akreditačnej komisie (2. - 4. 4. 2014, Tatranské Zruby)
16.4.2014
Podpis Memoranda o spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl
28.3.2014
Pracovné stretnutie so zástupcami Akreditačnej komisie Českej republiky
20.3.2014
Komplexná akreditácia v roku 2014 (predpisy, postupy) - Pracovný seminár pre členov stálych PS
18.2.2014
Stanovisko Akreditačnej komisie k príspevku, ktorý odvysielal Rozhlas a televízia Slovenskej republiky (RTVS) v hlavných správach 3. januára 2014
10.2.2014
Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013
10.2.2014
Zápis zo 75. zasadnutia Akreditačnej komisie (22. - 23. 1. 2014, Bratislava)
1.1.2014
Formuláre
23.12.2013
Počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A v rámci minimálnej podmienky pre kritériá vysokej školy, resp. fakulty na získanie titulu profesor špecificky pre jednotlivé študijné odbory v jednotlivých oblastiach výskumu
3.12.2013
Kritériá hodnotenia vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania
18.11.2013
Impakt faktory (IF) na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu
24.6.2013
nové menu