ÚVOD

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  Akreditačná komisia (ďalej len "AK") sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovanie. Komplexne posudzuje podmienky, v ktorých sa tieto činnosti na jednotlivých vysokých školách uskutočňujú a vypracúva odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl. Nezávislým hodnotením prispieva k zefektívneniu a zvýšeniu kvality poskytovaného vzdelávania na vysokých školách.

Aktuality

27.4.2017
Článok prof. M. Urbana, člena AK, zverejnený v denníku SME 27.4.2017
25.4.2017
Zápis z 100. zasadnutia Akreditačnej komisie (5.4.2017 - 6.4.2017, Bratislava)
13.2.2017
Zápis z 99. zasadnutia Akreditačnej komisie (24.1.2017 - 25.1.2017, Bratislava)
15.12.2016
Zápis z mimoriadneho 98. zasadnutia Akreditačnej komisie (25.11.2016, Bratislava)
23.9.2016
Zápis z 97. zasadnutia Akreditačnej komisie (8.9.2016, Bratislava)
5.9.2016
Zápis z mimoriadneho 96. zasadnutia Akreditačnej komisie (17.8.2016, Bratislava)
15.7.2016
Zápis z 95. zasadnutia Akreditačnej komisie (29.6.2016 - 30.6.2016, Trenčianske Teplice)
6.7.2016
Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku: Rok po (text zaslaný na zverejnenie do SME)
8.6.2016
OZNÁMENIE o doplnení Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
19.5.2016
Zápis z mimoriadneho 94. zasadnutia Akreditačnej komisie (5.5.2016, Bratislava)
3.5.2016
Zápis z 93. zasadnutia Akreditačnej komisie (6.4.2016 - 7.4.2016, Bratislava)
29.4.2016
Akreditačná komisia oznamuje, že na 92. zasadnutí konanom 24. februára 2016 v Bratislave schválila harmonogram ako aj aktualizovanú metodiku projektu "Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku" na ďalšie obdobie.
11.3.2016
Zápis z 92. zasadnutia Akreditačnej komisie (24.2.2016, Bratislava)
3.2.2016
Zápis z 91. zasadnutia Akreditačnej komisie (13.1.2016 - 14.1.2016, Bratislava)
4.1.2016
Zápis z mimoriadneho 90. zasadnutia Akreditačnej komisie (9.12.2015, Bratislava)

rok 2015

rok 2014

rok 2013