ŠPIČKOVÉ TÍMY, PROJEKT ŠT V TLAČI

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  

Projekt "Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku" v tlači

Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku: Rok po (text zaslaný na zverejnenie do SME) Dokument Word