PLÁN KOMPLEXNÝCH AKREDITÁCIÍ

SK | EN

Komplexné akreditácie činností vysokých škôl
(§ 84 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách)


Plán komplexných akreditácii na roky 2017 až 2019 (schválený na 89. ZAK - uznesenie 89.7.2). Dokument Excel
Plán komplexných akreditácii na roky 2014 až 2016 - 2. cyklus (schválený na 2.mimoriadnom ZAK v roku 2013 - uznesenie 2m.6.1). Dokument Excel
Plán komplexných akreditácií pre zahraničné vysoké školy posobiace v SR (§ 49b ods. 5 v spojení s § 84 ods. 2 zákona o VŠ) (schválený na 71.ZAK - uznesenie 71.8.1). Dokument Excel
Impakt faktory na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu Dokument Excel