DOHODA

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  

Podpis dohody o spolupráci s Poľskou akreditačnou komisiou

Dňa 14. januára 2015 sa v Krakove uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Poľskej akreditačnej komisie a Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, na ktorom predsedovia obidvoch komisií Marek Rocki a Ľubor Fišera podpísali dohodu o spolupráci. Cieľom dohody je prehĺbenie vzájomných kontaktov v oblasti zvyšovania kvality vzdelávania a akreditácií vysokých škôl v Poľsku a na Slovensku.


Dohoda o spolupráci s Poľskou akreditačnou komisiou Dokument PDF