DOHODA

SK | EN

Podpis dohody o spolupráci s Poľskou akreditačnou komisiou

Dňa 14. januára 2015 sa v Krakove uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Poľskej akreditačnej komisie a Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, na ktorom predsedovia obidvoch komisií Marek Rocki a Ľubor Fišera podpísali dohodu o spolupráci. Cieľom dohody je prehĺbenie vzájomných kontaktov v oblasti zvyšovania kvality vzdelávania a akreditácií vysokých škôl v Poľsku a na Slovensku.


Dohoda o spolupráci s Poľskou akreditačnou komisiou Dokument PDF