ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

SK | EN

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, má zastúpenie v

  • Stredoeurópskej a východoeurópskej sieti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania akreditačnými komisiami (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education, nástupnícka organizácia po CEENetwork) - CEENQA (od roku 2007)

  • Medzinárodnom združení agentúr na zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) - INQAAHE (od roku 2003)

  • Európskej asociácii na zabezpečovanie kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania (The European Association for Quality Assurance in Higher Education, nástupnícka organizácia European Network for Quality Assurance in Higher Education) - ENQA (2002 - 2012 member, 2013 affiliate member)