CRITERIA

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  

Criteria
(Act No. 131/2002 of Law Code on Higher Education, Section 82, Clause 7)


  • Criteria for accreditation of the study programmes of higher education

  • Criteria for accreditation of non-university type higher education institutions

  • Criteria for accreditation of habilitation procedure and procedure for nomination for profesors

  • Criteria for assessment of the level of research, developmental, artistic and other creative activities as a part of complex accreditation of activities in higher education institution
    - Annex: List of research areas assessed within the framework of complex accreditation and the corresponding fields of study

  • Criteria for incorporation of the higher education institutions