COMPREHENSIVE ACCREDITATION

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  

Komplexné akreditácie činností vysokých škôl
(§ 84 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách)


Aktualizovaný plán komplexných akreditácii na roky 2010 až 2011 (schválený na 48.ZAK - uznesenie 48.6.4). Dokument Excel
Posunutie termínu začiatku komplexnej akreditácie Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici (schválené na 53.ZAK - uznesenie 53.8.4b). Dokument Word
Plán komplexných akreditácii na roky 2010 až 2011 (schválený na 46.ZAK - uznesenie 46.9.3). Dokument Excel
Plán komplexných akreditácii na rok 2007 až 2009 s výhľadom na rok 2010 (aktualizovaný v súlade s uznesením 40.5.2). Dokument Excel
Plán komplexných akreditácii na rok 2007 až 2009 s výhľadom na rok 2010 (v súlade s uznesením 37.7.5). Dokument Excel
Plán komplexných akreditácii na rok 2007 až 2009 s výhľadom na rok 2010 (uznesenie 36.7.1). Dokument Excel

NEAKTUÁLNE
Plán komplexných akreditácii na rok 2007 a 2008 s výhľadom na roky 2009 - 2010 (uznesenie 35.8.1).
Dokument Excel
NEAKTUÁLNE
Plán komplexných akreditácii na rok 2007 a 2008 s výhľadom na roky 2009 - 2010 (uznesenie 34.7.2).
Dokument Excel
NEAKTUÁLNE
Plán komplexných akreditácii na rok 2007 a výhľad na roky 2008-2011 (uznesenie 32.7.1).
Dokument Excel
NEAKTUÁLNE
Spresnenie plánu komplexných akreditácii na rok 2006 a výhľadovo plán na roky 2007-2010 (uznesenie 22.5.1).
Dokument Excel
NEAKTUÁLNE
Uznesenie 9.1.1: Akreditačná komisia posúva termíny uvedené v schválenom pláne komplexných akreditácií (uzn. 2.6.1) o jeden rok.
 
NEAKTUÁLNE
Plán komplexných akreditácii na rok 2004 a výhľadovo plán na roky 2005-2009 (uznesenie 2.6.1).
Dokument Excel

Akreditácie do roku 2002 (vrátane)