INTERNATIONAL CO-OPERATION

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  
Address Description of web site
www.enqa.eu ENQA (The European Network for Quality Assurance in Higher Education)
www.inqaahe.org INQAAHE International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
www.ceenetwork.hu CEEN Central and Eastern European Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education