KONTAKTY

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  
Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekretariát Akreditačnej komisie
Stromová 1
813 30 Bratislava 1
e-mail: maria.holicka [zavináč] minedu.sk

Sídlo: (na toto sídlo nie je možné posielať žiadosti pre AK)
Stromová 9
Bratislava


RNDr. Mária Holická
riaditeľka Sekretariátu AK, tajomníčka AK

tel.: +421 2 593 74 240
mob: +421 908 949 057
e-mail: maria.holicka [zavináč] minedu.sk

žiadosti o akreditáciu z externých vzdelávacích inštitúcií (§ 82 ods.2 písm. b))


Mgr. Katarína Ľahká

tel.: +421 2 593 74 245
e-mail: katarina.lahka [zavináč] minedu.sk

žiadosti z vysokých škôl o akreditáciu študijných programov 1. a 2. stupňa (§ 82 ods.2 písm. a))
komplexná akreditácia vysokých škôl (§ 84)
Informačný systém Akreditačnej komisie


RNDr. Mária Slugeňová CSc.

tel.: +421 2 593 74 325
e-mail: maria.slugenova [zavináč] minedu.sk

členstvo AK v medzinárodných organizáciách
externé hodnotenie akreditačných agentúr
zmeny v sústave študijných odborov
projekt špičkové tímy
komplexná akreditácia vysokých škôl (§ 84)Last update 07.02.2018, Tibor Nágl, spravca [zavináč]akredkom.sk

Stránky sú umiestnené na serveri Dátového centra rezortu školstva