Vkladanie podkladov k žiadostiam zasielaným
Akreditačnej komisii na vyjadrenie

Prosím, zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo:


Prihlasovanie meno:
Heslo:
 
Pre vloženie podkladov k žiadosti použite nový Informačný systém AK.


Upozornenie: Táto stránka je určená len oprávneným zástupcom vysokých škôl a nevysokoškolských inštitúcií a je určená len na vkladanie podkladov k žiadostiam zasielaným Akreditačnej komisii na vyjadrenie. Pokiaľ nie ste opravnený vstúpiť, vráťte sa prosím na verejné stránky Akreditačnej komisie.

V prípade problémov sa môžete obrátiť na správcu systému.