Prihlásenie sa do Informačného Systému AK

Prosím, zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo:


Prihlasovanie meno:
Heslo:
 
Pre prístup k žiadostiam od 1.1.2017 použite nový Informačný systém AK.


Upozornenie: Táto stránka je určená len členom Akreditačnej komisie a členom pracovných skupín. Pokiaľ nie ste opravnený vstúpiť, vráťte sa prosím na verejné stránky Akreditačnej komisie.

V prípade problémov sa môžete obrátiť na správcu systému.