Stála pracovná skupina pre oblasť výskumu 3: Historické vedy a etnológia
s pôsobnosťou pre študijné odbory: 2.1.7 - 2.1.11, 2.1.24 - 2.1.26, 3.1.3


Členovia pracovnej skupiny:
 
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. predseda
 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. člen AK
prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. člen
prof. PhDr. Viera Feglová, CSc. člen
doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc. člen
prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. člen
prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc. člen
prof. PhDr.  Štefan Šutaj, DrSc. člen
prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. člen
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. člen