Stála pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
s pôsobnosťou pre študijné odbory: 2.1.1 - 2.1.6, 2.1.12 - 2.1.23, 2.1.27 - 2.1.37, 3.2.1 - 3.2.4


Členovia pracovnej skupiny:
 
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. predseda
 
prof. Ladislav Čarný, akad. mal. člen AK
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. člen AK
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. člen
prof. PhDr. Jíří Fiala, CSc. člen
prof. ThDr. Helena Hrehová, PhD. člen
prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc. člen
prof., PaedDr. Jana Kesselová, CSc. člen
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. člen
prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc. člen
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. člen
prof. zw. dr hab.  Adam Fraciszek Stankowski , PhD. člen
prof. ThDr. Stanislav  Vojtko, PhD. člen
doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, PhD. člen
prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. člen