UŽITOČNÉ ADRESY

SK | EN
Korešpondenčná adresa
pre Akreditačnú komisiu:
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
  Ľubor Fišera  
  predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR
 
  Stromová 1  
  813 30 Bratislava  
Adresa Popis stránky
www.minedu.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
www.inqaahe.org International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
www.enqa.eu European Network for Quality Assurance
www.ceenetwork.hu Central and Eastern European Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
www.msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky
www.akreditacnikomise.cz Akreditační komise České republiky
www.mab.hu Hungarian Accreditation Committee
www.nica.ru National Accreditation Centre of Russian Federation
www.akkreditierungsrat.at Austrian Accreditation Council