prof.MUDr.Viktor BAUER,DrSc.
prof.MUDr.Viktor Bauer,DrSc. Oblasť akreditácie:

Pracovisko:Ústav experimentálnej farmakológie SAV
Adresa:Dúbravská cesta 9, 842 16 Bratislava 4
Tel.: +421 2 54 77 35 86
Fax.: +421 2 54 77 59 28
Email: exfabauv@savba.sk
WEB:
Iné: